Yhteiskuntakoe lapsilla?

Yhteiskuntakoe lapsilla?

Yhteiskuntakoe lapsilla on Tapio Puolimatkan kirjoittama kirja, joka kritisoi sukupuolineutraalia avioliittolakia laajamittaisena yhteiskuntakokeena, jossa lapset altistetaan monille tunnetuille ja tuntemattomille riskeille.

Kirjan avainkysymyksiä ovat:

  • Millä tavalla sukupuolineutraali avioliittolaki heikentää lasten hyvinvointia?
  • Miksi geneettisten orpojen tuottamisen voi odottaa lisääntyvän lain seurauksena?
  • Miten uusi avioliittolaki heikentää avioliiton ja perheen arvostusta ja lisää perheiden hajoamista?
  • Miten uuden lain luoma väärä kuva avioliiton ja perheen luonteesta heikentää nuorten mahdollisuuksia solmia pysyviä parisuhteita ja eheitä perheitä?
  • Millä tavalla uusi avioliittolaki voi johtaa isättömyydestä tai äidittömyydestä kärsivien sateenkaarilasten vaientamiseen?
  • Miksi yhteiskuntamme eliitti on halukas toteuttamaan yhteiskuntakokeen, joka sisältää suuria riskejä lasten kannalta?

Kirjan sisällysluettelo

Johdanto

Sukupuolineutraalin avioliittolain yhteiskunnallisia vaikutuksia

Ostettiinko sukupuolineutraali avioliittolaki suurella rahalla?

Geneettiset orvot

Lapset sateenkaariperheissä

Avioliittolaki kulttuurin opettajana ja muokkaajana

Lopuksi

PDF-versio