Lainasin edellä itseään ”katumattomaksi ateistiseksi juutalaiseksi homoseksuaaliksi” luonnehtivan Jonathan Rauchin kriittisesti torjuvaa kommenttia sukulaisavioliiton sallimista vastaan. Sovellan tätä samaa logiikkaa sukupuolineutraaliin avioliittolakiin: ”En pysty tyhjentävästi arvioimaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita mahdollisuus solmia avioliitto samaa sukupuolta olevien välillä toisi muassaan perhe-elämän ja yleensä ihmissuhteiden dynamiikkaan, mutta ne tuskin olisivat myönteisiä, enkä ymmärrä, miksi kukaan haluaisi ryhtyä moiseen ihmiskokeeseen.”

Miksi sitten yhteiskuntamme eliitti on niin valmis ottamaan riskejä lasten kustannuksella? Yksi mahdollinen selitys on raha. Sukupuolineutraalin avioliittolain takana ja sitä puolustamassa on rahakkaita piirejä, joilla on paljon taloudellista vaikutusvaltaa. Yritykset ja ulkopuolisista rahoittajista riippuvaiset instituutiot ja järjestöt ovat nopeasti asettuneet kannattamaan tätä rahapiirien puoltamaa avioliittonäkemystä.

Tästä rahan vallasta saimme konkreettisen esimerkin Aito avioliitto -yhdistyksen järjestäessä naisen ja miehen avioliittoa puolustavaa kansalaistapahtumaa tiedekeskus Heurekassa. Heurekan johtoa vaadittiin perumaan tilaisuus uhkaamalla, että heitä muuten odottaisi boikotti tai kielteinen julkisuus. Heurekan johto taipui aluksi painostuksen edessä, mutta joutui lopulta pitämään kiinni sopimuksesta: kyseessä on julkisin varoin tuettu laitos ja Aito avioliitto -yhdistyksen jäsenilläkin on vielä periaatteessa täydet kansalaisoikeudet. 

Vaikka useimmat sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajat mieltävätkin tukevansa sorrettua vähemmistöryhmää, sukupuolineutraalin avioliittolain idea on peräisin upporikkaiden miesten eliittipiireistä Yhdysvalloista ja sitä propagoidaan kaikkialla maailmassa heidän rahoillaan. Upporikkaat, pääasiassa valkoihoiseen eliittiin kuuluvat miehet ovat suurella rahalla palkanneet mainonnan ammattilaisia esittämään itsensä sorrettuna vähemmistönä.

Internetsivusto out.com antaa meille kuvan siitä, miten sorretusta vähemmistöstä tässä tapauksessa on kysymys. Sen luettelo viidestäkymmenestä kaikkein vaikutusvaltaisimmasta homoseksuaalista amerikkalaisesta antaa meille kuvan ryhmästä, jolla on vahva edustus sekä rahamaailmassa, medioissa että politiikassa.

1 2 3 4 5 6 7 8