Avioliiton moraalinen ja empiirinen viesti

Sukupuoliperusteinen eli naisen ja miehen välinen avioliitto lähettää sekä moraalisen että empiirisen (kokemusperäisen) viestin. Moraalinen viesti on avioliiton ydin. 

  1. Keskeistä avioliittoinstituutiossa on sen antama moraalinen viesti puolisoille ja vanhemmille ja siihen sisältyvä lasten oikeusvaade suhteessa biologiseen isään ja äitiin. Tämän moraalisen viestin mukaan puolisoiden tulisi kohdella toisiaan ja lapsiaan itseisarvoisina olentoina ja sitoutua elinikäiseen avioliittoon. Isien ja äitien ei tulisi hylätä lapsiaan ja avioeroon tulisi turvautua vain viimeisenä mahdollisuutena. 
  2. Perinteisen avioliittoinstituution moraaliseen viestiin liittyy kokemusperäinen viesti: lapset voivat yleensä parhaiten kasvaessaan biologisen äitinsä ja isänsä kodissa. Tätä kokemusperäistä viestiä tukee laaja yhteiskuntatieteellinen tutkimusaineisto.

Moraalisessa viestissä on kaksi osaa, jotka koskevat a) puolisoiden moraalista eheyttä ja b) lasten identiteetti- ja suhdeoikeuksia. Tarkastelen kumpaakin moraalista viestiä erikseen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9