Lapsen yhteys biologisiin vanhempiinsa

Niin kauan kuin perinteinen avioliittolaki ja sen taustalla vaikuttava avioliittokäsitys ovat vallalla yhteiskunnassa, ne ylläpitävät tietoisuutta biologisen isän ja äidin merkityksestä myös sateenkaariperheissä. Avioliittolain muuttuessa sukupuolineutraaliksi tämä viesti katoaa laista, joten voimme olettaa yhä harvempien vanhempien pyrkivän säilyttämään lapsensa yhteyden toiseen biologiseen vanhempaansa.

Lapset ikävöivät biologisia vanhempiaan riippumatta siitä, miten hyvät korvaavat vanhemmat he ovat saaneet. Monien aikuisiän saavuttaneiden adoptiolasten kokemuksista tiedämme, että kun äiti tai isä ei ole fyysisesti läsnä, hän on kuitenkin läsnä unissa, mielikuvissa, kaipauksessa ja huolessa. Adoptiolasten on vaikea välttää tuskallista kysymystä, miksi äiti ja isä alun perin jättivät hänet. Suhde biologiseen äitiin ja isään koskettaa lapsen identiteetin haavoittuvuutta, äidittömän tai isättömän lapsen identiteettiä. Homoseksuaalisessa parisuhteessa elävä adoptioisä Litgvoet korostaa sitä, että ”meidän täytyy antaa lapsillemme mahdollisuus antaa ääni tälle haavoittuvuudelle ja tunnustaa erilaisuuden kokemuksen synnyttämä surullinen ja monimutkainen tunne” (Litgvoet 2013). Äidittömän tai isättömän lapsen kannalta on tärkeää, että hänellä on tilaa ilmaista äidin tai isän menetyksen aiheuttamaa tuskaa.

Lesbokodissa kasvanut Robert Oscar Lopezin mukaan lapsen tuskaa pahentaa, jos häntä ei ole erotettu isästään tai äidistään pakottavien olosuhteiden vuoksi, vaan koska kaksi aikuista vaatii tällaista järjestelyä. ”Se, mitä lapset tästä oppivat, murentaa heidän minuuttaan: oikeus on vahvemman puolella, pienet ihmiset ovat itsensä ympärillä pyörivien aikuisten oikkujen armoilla.” Mahtavat ihmiset voivat pakottaa heikommat olennot ”rakastamaan” itseään, koska heillä on rahaa ja vaikutusvaltaa. 

Lopez kritisoi sitä, että lapsia pidetään tuotteena, jonka hankkimiseen aikuisilla on oikeus, vaikka lapset ovat itseisarvoisia olentoja, jotka asettavat aikuisille moraalisen velvoitteen tehdä uhrauksia: ”Toisin sanoen, luovut homoseksuaalisesta kumppanistasi, koska sinä olet aikuinen, sen sijaan että pakottaisit lapsesi luopumaan vastakkaista sukupuolta olevasta vanhemmastaan” (Lopez 2013).

1 2 3 4 5 6