Sukupuoli muutoksessa

Uusi kirja: Sukupuoli muutoksessa

Usko sukupuolen vaihdettavuuteen vaikuttaa kulttuuriin

Tapio Puolimatka

Sisällysluettelo | Ote kirjasta | Tilaaminen

Sukupuoli muutoksessa

Sukupuolikäsitteen muutos on saanut monet aikamme nuoret omaksumaan ajatuksen, että he ovat syntyneet sukupuoleltaan väärään kehoon ja tarvitsevat sukupuolenkorjaushoitoja voidakseen elää aidosti sisäisen olemuksensa ehdoilla.
Usko sukupuolen vaihdettavuuteen vaikuttaa kulttuuriin myös laajemmin, koska se murentaa pohjan elinikäisen ja puolisouskollisen avioliiton pohjana olevilta seksuaalinormeilta.

Minkälaisista perususkomuksista tällainen ajattelutapa nousee? Onko se älyllisesti perusteltavissa? Onko olemassa lapsia, jotka ovat syntyneet sukupuoleltaan väärään kehoon? Miten vanhempien tulisi suhtautua lastensa sukupuoliahdistukseen?

Tässä kirjassa Tapio Puolimatka pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin.

Kasvatustieteen ja valtiotieteen tohtori Tapio Puolimatka toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa ja käytännöllisen filosofian dosenttina Helsingin yliopistossa.


Tapio Puolimatka

Esittely | Ote kirjasta | Tilaaminen

Kirjan sisällysluettelo

Esipuhe
Johdanto
1. Sukupuoli-ideologia ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistuminen
 • Marxilainen sukupuoli-ideologia
 • Sukupuoli-ideologian kansainvälinen läpimurto
 • Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ohjelma
2. Sukupuoliahdistunut lapsi
 • Rakastavan vanhemman huoli
 • Sukupuoliahdistuksen esiintyvyys
 • Lääketieteellisen sukupuolenvaihdoksen ongelmia
 • Britannian nuorin sukupuolenvaihdospotilas
 • Sukupuoli-identiteetin määrittelyn vaikeus
 • Onko sukupuoli-identiteetti muuttumaton?
3. Lapset transliikkeen uhreina
 • Intersukupuoliset lapset ja nuoret
 • Sukupuoliahdistuksesta kärsivät lapset ja nuoret
 • Transihmisen käsite
 • Lapsen itsemurhalla pelottelu
 • Max
 • Omaan biologiseen sukupuoleensa sopeutuvat nuoret
 • Lapset poliittisen vallankäytön väineenä
 • Sukupuoliero luonnollisen perheen perustana
4. Transihminen poliittisena kategoriana
 • Ehdotus uudeksi translaiksi
 • Kertomus Robertista ja hänen äidistään
 • Vanhempien kasvatusoikeuden rajoittaminen
 • Yhteiskunnallisen kontrollin lisääntyminen
 • Vanhempien kasvatusoikeus demokratian perustana
 • Sukupuoli-ideologia poistaa luonnollisen perheen oikeusturvan
 • Hauraan identiteetin vaatima turvatila
 • Transideologian puhesäännöstö
 • Uhriutumisen politiikka
 • Transpropagandan keinot
5. Todellisuudentaju nuorten identiteettikehityksen perustana
 • Lasten todellisuudentajun hämärtäminen
 • Lasten todellisuudentajun vahvistaminen
 • Todellisuudentajua tukeva terapiamalli
 • Todellisuudentajua tukevan terapian perusoletuksia
6. Äkillisesti alkava sukupuoliahdistus
 • Vanhempien hämmennys
 • Sosiaalisen tartunnan avulla leviävä ilmiö
 • Miten toimia sukupuoliahdistuneen nuoren vanhempana?
 • Rakentava tuki
7. Sukupuolenvaihdosta katuvat
 • Poikatytön pettymys
 • Cari Stella
 • Crash
 • TWT
 • Carey Callahan
 • Walt Heyer
 • Sukupuolenvaihdoksen syitä ja seurauksia
8. Transvestisuudesta transsukupuolisuuteen
 • Kiista kärjistyy
 • Naiset transliikkeen uhreina
 • Sukupuolta koskevan puheen kontrollointi
 • Moraalisen näkökulman sivuuttaminen
9. Sukupuolen valinnaisuudesta seksuaaliseen vapauteen
 • Seksuaalisten rajojen murtaminen
 • Vaikutus sukupuoli- ja seksuaalikasvatukseen
 • Seksuaalikasvatus ja seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Kooste
Lopuksi
Lyhenteet
Kirjallisuus

Sukupuoli muutoksessa

Esittely | Sisällysluettelo | Tilaaminen

Ote kirjasta

Ote kirjan toisesta luvusta otsikolla Sukupuoliahdistunut lapsi

Sukupuoliaatteen varaan rakentuva poliittinen aktivismi on käsitteellisesti erotettava sukupuoliahdistusta kokevista ihmisistä, joista osa on vaihtanut sukupuoltaan ja identifioitunut transsukupuolisiksi. Sukupuoliahdistuneet ihmiset kamppailevat sukupuolisen identiteettinsä kanssa, kun taas sukupuoli-ideologian yhtenä ilmentymänä esiintyvä transideologia on oppi, jonka avulla sukupuoliahdistuneiden ihmisten hätää käytetään poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Monet transsukupuoliset kritisoivat transliikkeen ideologiaa ja transaktivistien käyttämiä vaikutuskeinoja, joiden he katsovat vaarantavan transsukupuolisten aseman yhteiskunnassa, koska transihmiset helposti samaistetaan transaktivisteihin. Monet transihmiset joutuvat esittämään kritiikkinsä nimettöminä pelätessään transaktivistien painostus- ja solvauskampanjaa. (Ks. esim. Mustan Orkidean kirjoituksia verkossa ja Karvakasa Koirakaverin YouTube-videoita.)

Translapsen käsite oli lähes tuntematon vielä parikymmentä vuotta sitten. Julkiseen tietoisuuteen käsite on tullut vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Translapsesta luodaan joukkotiedotusvälineissä ja yleisessä keskustelussa mielikuva, jossa on useita toisiinsa liittyviä piirteitä. Keskeisenä osana on kuva väärään kehoon syntyneestä onnettomasta lapsesta, joka tulee onnelliseksi saadessaan elää sisäisen sukupuolensa ehdoilla ja muuttaa kehonsa sisäisen sukupuolensa mukaiseksi hormonihoidoilla ja leikkauksilla. Näiden mielikuvien varaan rakentuvaa kertomusta analysoidaan kriittisesti tässä kirjassa.

Vaikka translapsen olemassaolosta on vasta äskettäin tultu tietoiseksi, sukupuoleltaan väärään kehoon syntyneitä lapsia väitetään aina olleen olemassa. Koska translapsen ajatellaan syntyneen sukupuoleltaan väärään kehoon, hänen väitetään kuuluvan pieneen vähemmistöryhmään, joka joutuu kokemaan paljon sortoa ja syrjintää. Hänen perustaviin ihmisoikeuksiinsa katsotaan kuuluvan saada lääketieteellistä hoitoa voidakseen muuttaa kehonsa vastaamaan sisäisesti kokemaansa sukupuolta.

Transaatteen suosiman kertomuksen mukaan vanhemmat ovat ”rohkeita” hyväksyessään, että heidän poikansa on ”todellisuudessa” tyttö (ja päinvastoin). Vanhemmat, jotka vastustavat lasten sukupuolenvaihdosta, leimataan suvaitsemattomiksi ja heidän katsotaan olevan vaaraksi lastensa hyvinvoinnille. Transaktivistien mielestä on mahdollista radikaalisti muuttaa ahdasmieliset, seksistiset ja vanhentuneet käsitykset sukupuolesta ottamalla lähtökohdaksi sukupuolisesti sopeutumattomien lasten kokemus. Translapsen altistamista lääketieteellisille hoidoille ja hänen uuden sukupuoli-identiteettinsä rohkaisemista ja juridista tunnustamista pidetään merkkeinä suvaitsevaisesta, vapaamielisestä ja humaanista yhteiskunnasta.

Sosiologi Heather Brunskell-Evansin (2018) mukaan ”translapsi” on kuitenkin käsitteellinen luomus ja mielikuva, joka on vailla objektiivista todellisuutta sikäli, että yksikään lapsi ei todellisuudessa ole syntynyt sukupuoleltaan väärään kehoon. Transideologisen mielikuvan tueksi ei ole esitetty asianmukaista tieteellistä todistusaineistoa: se on itse asiassa luotu poliittisia tarkoitusperiä varten. Tämän mielikuvan luoneet transaktivistit ovat hyvissä yhteiskunnallisissa asemissa olevia vaikutusvaltaisia henkilöitä, joilla on joukkotiedotusvälineiden tuki. Translapsen mielikuvan avulla he pyrkivät pakottamaan kaikki puhumaan sukupuolesta ja seksuaalisuudesta tavalla, joka on edullista heidän valtapyrkimyksilleen.

Transideologian ajama yhteiskunnallinen liike ei nouse ruohonjuuritasolta, vaan sitä ohjaavat suuren poliittisen ja taloudellisen vallan omaavat ihmiset. Jennifer Bilek (2018) otti tehtäväkseen päästä selville transliikkeen taustalla vaikuttavista taloudellisista ja poliittisista toimijoista. Hän kertoo löydöksistään näin: “Sain selville, että erittäin rikkaat valkoiset miehet, joilla on valtava kulttuurinen vaikutus, rahoittavat transaatetta edistäviä lobbausjärjestöjä ja erilaisia transorganisaatioita. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa Jennifer Pritzker (transihmiseksi identifioituva mies); George Soros; Martine Rothblatt (transihmiseksi ja transhumanistiksi identifioituva mies); Tim Gill (homoseksuaali mies); Drummond Pike; Warren ja Peter Buffett; Jon Stryker (homoseksuaali mies); Mark Bonham (homoseksuaali mies); ja Ric Weiland (edesmennyt homoseksuaali mies, jonka hyväntekeväisyysjärjestö on edelleen LHBT-orientoitunut). Useimmat näistä miljardööreistä rahoittavat translobbausjärjestöjä ja transorganisaatioita omien organisaatioidensa ja korporaatioidensa välityksellä.”

Bilek (2018) väittää, että transorganisaatioita taloudellisesti tukevat ihmiset itse asiassa hyötyvät antamastaan tuesta. He ovat sijoittaneet suuria määriä rahaa sellaisiin terveysalan yrityksiin, jotka tarjoavat transihmisten tarvitsemia terveyspalveluja, ja joiden liikevaihto ja voitot kasvavat transhoidettavien avulla. Sikäli kuin transaatteen leviäminen lisää myös sukupuolenvaihdoshoitoja käyttävien ihmisten määrää, transorganisaatioihin sijoitetut rahat tulevat takaisin biomedikaalisten yhtiöiden tuloina.

Transliikkeen ajamat toimintaohjelmat näyttävät olevan osa prosessia, jolla varallisuutta siirtyy köyhiltä rikkaille. Tämä on osa yleisempää maailmanlaajuista tulonsiirtoa köyhiltä rikkaille. Hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamin mukaan maailman 26 rikkaimman ihmisen varallisuus on saman suuruinen kuin maailman köyhimmän puolikkaan. Järjestön raportin mukaan miljardöörien yhteenlaskettu omaisuus kasvoi 2,5 miljardilla dollarilla joka päivä vuonna 2018. Maailman 3,8 miljardin köyhimmän ihmisen omaisuus puolestaan laski 11 prosentilla vuonna 2018, järjestö sanoo.


Sukupuoli muutoksessa

Esittely | Sisällysluettelo |Ote kirjasta

Tilaaminen

Kirja voit tilata verkkokaupasta: