Eduskuntavaalit 2023 - Tapio Puolimatka

Liity vastustamaan kanssani pyrkimyksiä hajottaa ydinperhe ja horjuttaa lasten ja nuorten sukupuoli-identiteettiä. Sinun apuasi tarvitaan tämän taistelun voittamiseksi.

Sukupuoli-ideologian mielikuvamaailma

Uuden sukupuoli-ideologian mukaan sukupuoli-identiteetti määrää sukupuolen. Tämä ajatus on sisäistetty niin vahvasti, että toimittajien ja viranomaisten on joskus vaikea tiedostaa, että sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti ovat kaksi eri asiaa.

Viranomaiset sekoittavat usein sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin lausunnoissaan. Tämän sekaannuksen uhriksi joutui salolainen koululainen. Hän oli oppilastyönä halunnut painaa kangaskassiin kuvan, jossa sateenkaarivärien päällä olisi ollut iso rasti sekä teksti: “Sukupuolia on vain kaksi”. Koulu kielsi tämän eikä suostunut edes siihen, että kassissa olisi ollut pelkkä teksti: “Sukupuolia on vain kaksi.” Koulu pyysi lausuntoa tasa-arvovaltuutetulta, jonka mukaan oppilaan kirjoittama viesti oli vähemmistöjä loukkaava, minkä vuoksi koululla on oikeus ja velvollisuus kieltää työ.

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu käyttää sukupuolikokemuksen, -ilmaisun ja -identiteetin moninaisuutta perusteluna sille, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Tämä päättely perustuu käsitesekaannukseen. On järjenvastaista on olettaa, että sukupuoli-identiteetin vaihtelut muuttaisivat sukupuolta. Biologisia sukupuolia on vain kaksi, vaikka sukupuoli-identiteettejä voi olla yhtä monta erilaista kuin on erilaisia ihmisiä.

Viranomaisen kyvyttömyys tehdä yksinkertaisia käsitteellisiä erotteluja johtaa nyt oppilaan syyllistämiseen siitä, että hän on ilmaissut biologisen tosiasian. Turvallisen tilan periaatteeseen vedoten koulusta tehdään turvaton tila oppilaalle, joka oppilastyössään ilmaisee vastaansanomattoman biologisen tosiasian. 12-vuotiaaseen oppilaaseen kohdistetaan painostusta, joka voi täyttää henkisen väkivallan tuntomerkit. Syrjimättömyyteen vedoten oppilasta syrjitään ja hänen oppimisprosessiaan häiritään ideologisella kannanotolla.

Sukupuolen vahvistamista koskeva laki on jo heikentänyt dramaattisesti sananvapautta Suomessa. Puhe kahdesta sukupuolesta halutaan tulkita tasa-arvon vastaiseksi vaikka kyseessä on luonnontieteellinen tosiasia. Oikeudellisen sukupuolen tulisi perustua biologiseen sukupuoleen ei sukupuoli-identiteettiin.

Voimme yhdessä palauttaa lainsäädännön sukupuolikäsityksen biologiaan perustuvaksi. Näin tehdessämme samalla torjumme tieteenvastaisen sukupuoli-ideologian pakkosyötön koulussa.

Vaaliteesini

 1. Lapsen oikeus isään ja äitiin on perustava ihmisoikeus. Perheitä on tuettava: kun perhe voi hyvin, koko yhteiskunta voi hyvin.
 2. Lainsäädännön sukupuolikäsitys on palautettava biologiseen sukupuoleen perustuvaksi. Kouluopetuksen ja virallisen tiedotuksen on pitäydyttävä luonnontieteen tosiasiaan, että sukupuolia on vain kaksi. Lapsia ei saa harhauttaa uskomaan, että sukupuolta olisi mahdollista vaihtaa. On torjuttava pyrkimykset muuttaa lakia niin, että alaikäinen lapsi voi omalla ilmoituksellaan vaihtaa juridisen sukupuolensa tarvittaessa lastensuojelun avulla vastoin vanhempien tahtoa.
 3. Naisten oikeudet on turvattava. Laki sukupuolen vahvistamisesta on kumottava, koska se loukkaa naisten oikeutta keholliseen yksityisyyteen ja turvallisuuteen sallimalla kenen tahansa biologisen miehen vaihtaa sukupuolensa naiseksi. Näin avataan seksuaalirikollisille helppo tapa etsiä itselleen uhreja naisten tiloista vain väittämällä kokevansa itsensä naiseksi.
 4. Seksuaaliopetus on muutettava perhe- ja avioliittokasvatukseksi. Nuorille on opetettava avioliiton, perhe-elämän ja vanhemmuuden edellyttämiä hyveitä. Vanhemmille on turvattava oikeus suojella lapsiaan omien vakaumustensa vastaiselta seksuaalikasvatukselta.
 5. Maatalouden toimintaedellytykset ja elintarvikkeiden omavaraisuus on turvattava. Maatalouden alasajo on osa globaalin eliitin pyrkimystä saada väestö täysin hallintaansa. Suomen metsät on säilytettävä kansallisessa päätäntävallassa.
 6. Kotimaisen energian alasajo on lopetettava. Turve on määriteltävä uusiutuvaksi luonnonvaraksi ja turvetuotanto on elvytettävä.
 7. Valtion velkaantuminen on pysäytettävä. Marinin hallitus on ottanut holtittomasti velkaa koronapandemian verukkeella. Hengitystieviruksen torjunta sulkutoimilla on järjenvastaista politiikkaa, joka aiheuttaa kymmenkertaisesti enemmän haittaa kuin hyötyä.
 8. Sananvapaus on demokratian ja vapaan yhteiskunnan välttämätön edellytys. Siksi vastustan sananvapauden rajoitusta vihapuhelainsäädännöllä.
 9. Turvapaikkapolitiikka on kohdennettava vainottuihin vähemmistöihin. Naiset ja lapset on asetettava nuorten miesten edelle. Muslimimaissa vainottuja kristittyjä on otettava kiintiöpakolaisten joukkoon pakolaisleirien ulkopuoleltakin, jos he eivät uskalla tulla leireille. Lapsia ja naisia vastaan tehtyihin vakaviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat on karkotettava maasta rangaistuksen kärsittyään.
 10. Julkista rahaa ei tule käyttää lasten elämän tuhoamiseen abortissa, vaan tukemaan perheiden lasten saamista. Naisen ja miehen avioliittoinstituutio on yhteiskunnassa asetettava ihanteeksi ja erityisen tuen kohteeksi, koska se ainoastaan kunnioittaa lapsen oikeutta isään ja äitiin.
 11. Yliopistot täytyy palauttaa vapaan ajattelun linnakkeiksi. Niistä ei saa tehdä poliittista korrektiutta valvovia instituutioita ja poliittisen indoktrinaation keskuksia.
 12. Eutanasialaki on torjuttava, koska se luo vammaisille ja vanhuksille paineen tapattaa itsensä. Vammaisten ja vanhusten hoidon laatua on valvottava, heitä ei tule paimentaa kuolemaan.
 13. Päätäntävalta kansanterveydellisistä asioista on pidettävä Suomessa ja päätöksissä on kunnioitettava yksilönvapauksia. Terveyteen liittyvissä asioissa viestinnän on oltava avointa ja asiantuntijoita pitää kuulla aidon monipuolisesti, vaientamatta keskustelua. Korona-ajan pandemianhallintaan liittyvät poliittiset ja viranomaistoimet on arvioitava kriittisesti ja on selvitettävä syyt kuukausia jatkuneeseen ylikuolleisuuteen ja syntyvyyden laskuun.

Jos nämä periaatteet ovat sinulle tärkeitä ja haluat, että niitä puolustetaan eduskunnassa, olen valmis puolustamaan niitä sinun edustajanasi. Näitä teesejä on tarkemmin perusteltu kotisivuillani: tapio.blog sekä kirjassani Sukupuoli muutoksessa.

Jos haluat tukea kampanjaani, voit antaa tukesi kristillisdemokraattien Keski-Suomen piirin tilille FI38 5275 0620 0450 85 viitenumero 1009.