Keskustelen Elisabet Vähäsöyringin kanssa sananvapaudesta.

Yhteiskunnassamme rajoitetaan sananvapautta vetoamalla vähemmistöjen tarvitsemaan turvalliseen tilaan, vihapuheen vastustamiseen tai terveysturvallisuutta uhkaavan disinformaation torjumiseen. Näiden verukkeiden turvin murennetaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja kyseenalaistetaan avoimen keskustelun merkitystä demokraattisen yhteiskunnan peruspilarina.

Jopa yliopistoissa on turvalliseen tilaan vedoten alettu rajoittaa avointa keskustelua yhteiskuntaelämän kannalta keskeisistä asioista kuten avioliitosta, seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta. Kriittisen mielipiteenvaihdon ja aidon keskustelun rajoittaminen turhentaa yliopiston päämäärää, kriittisen ajattelun ja keskustelun edellytysten kehittämistä.

Sensuuri on saanut sijaa myös joissakin kristillisissä medioissa. Virallisen koronakertomuksen kyseenalaistaminen torjutaan ”terveydelle vaarallisena”. Avointa keskustelua tarvittaisiin erityisesti koronapasseista: jos seurakunta torjuu rokottamattomat yhteiseltä ehtoolliselta, se kieltää evankeliumin ytimen: pelastus on avoin kaikille.

Video on kuvattu Lahden Joutjärven seurakunnassa 6.10.2021.