Sananvapaudesta ja vihapuheesta keskustelevat Pyhän Tuomaksen seurakunnan pastori Eero Pihlava ja professori Tapio Puolimatka.

Keskustelussa korostuu teologinen näkökulma sananvapauden merkitykseen. Sananvapaus on tärkeää sekä yhteiskunnalle että seurakunnalle, koska kaikkien vapauksien perustana on oikeus tunnustaa, että Jumala on kaikkien hyvien lahjojen antaja. Jos tällainen tunnustus kielletään, silloin hyvät lahjat kuten avioliitto ja perhe on mahdollista esittää valtion asettamina, jolloin valtiolla on myös perimmäinen oikeus niiden luonteen määräämiseen. Tämä kuitenkin kasvattaisi valtion valtaa tavalla, joka uhkaisi kansalaisyhteiskunnan vapaata toimintaa.

Koska hyvät lahjat tulevat Jumalalta, ne kuuluvat yhtäläisesti jokaiselle ihmiselle. Avioliitto ja perhe ovat luonnollisia instituutioita, jotka ovat olleet olemassa ennen valtiota ja joilla on oma sisäinen riippumattomuutensa valtiosta.

Vapaan yhteiskunnan perustana on oikeudenmukaisuus sellaisena kuin se ilmaistaan pyhässä ehtoollisessa: Kristus puolustaa totuutta ja oikeutta, vaikka se maksaa hänen henkensä. Hän puolustaa totuutta, oikeudenmukaisuutta ja eettisyyttä samalla kun hän on valmis uhraamaan henkensä niiden puolesta, jotka rikkovat Jumalan luomaa eettistä järjestystä vastaan. Hänen uhrinsa ja verensä lunastamina voimme taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan, vaikka joutuisimme kärsimään sen takia. Kristuksen uhrissa ilmaistua moraalista voimaa vastaan ei mikään vääryyden voima kestä, vaikka se täällä ajassa voikin jonkin aikaa menestyä.