Tapio Puolimatka luennoi Kuopiossa 22.9.2018 länsimaissa etenevästä seksuaalivallankumouksesta, jossa sukupuolikäsitystä pyritään muuttamaan subjektiiviseen kokemukseen ja itsemäärittelyyn perustuvaksi.

Tältä pohjalta murennetaan avioliittonormit kuten sukupuolien toisiaan täydentävyys, elinikäisyys ja puolisouskollisuus. Seurauksena on sukupuoli-identiteetiltään hämmentyneiden lasten ja nuorten määrän dramaattinen lisääntyminen ja avioliittojen vakauden heikentyminen, mikä johtaa lasten lisääntyvään pahoinvointiin. Todellisuudelle vierasta sukupuoli- ja seksuaalikäsitystä pyritään suojelemaan asettamalla yhä tiukempia rajoituksia sananvapaudelle. Avioliittonormeista irrotettu seksuaalikasvatus jättää nuoret arvotyhjiöön, mikä tekee nuorista helppoja uhreja seksuaaliselle hyväksikäytölle.