Videossa esitellään kaksi erilaista tapaa tulkita perheen historiaa.

Historistisen näkemyksen mukaan perhe on historiansa aikana ilmennyt monissa erilaisissa muodoissa riippuen historiallisesta kontekstistaan eikä ole olemassa mitään yleispäteviä avioliitto- tai perhenormeja. Luonnonoikeuden perinteen mukaan perheellä on yleispätevä normatiivinen rakenne, jonka perustana ovat avioliittonormit kuten sukupuolien toisiaan täydentävyys, puolisouskollisuus ja elinikäisyys.

Sukupuolien toisiansa täydentävyyden varaan rakentuva avioliitto tekee mahdolliseksi kohdella lapsia itseisarvoisina olentoina, joiden identiteetti- ja suhdeoikeuksiin kuuluu tuntea alkuperänsä, isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan. Sikäli kuin ihmiset rikkovat näitä normeja avioliitossaan, he tuottavat kärsimystä perheensä jäsenille. Perheen hajotessa yhteiskunnan elinvoimaisuus heikkenee, koska seuraavan sukupolven kehitysedellytykset heikkenevät.