Uskonnonfilosofian professori Sami Pihlströmin mukaan ”rokotevastaisen disinformaation levittämiseen pitäisi voida reagoida nykyistä voimakkaammin yleisen turvallisuuden vaarantamisena ja hyökkäyksenä järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan”.

Rokotevastaisen disinformaation piiriin Pihlström ilmeisesti laskee kaiken sellaisen informaation, jonka valossa koronarokotteen ottamisesta voi jollekin väestöryhmälle olla enemmän haittaa kuin hyötyä, sikäli kuin tämä informaatio ei tule terveysviranomaisilta.

Pihlström myöntää, että tällainen disinformaatioon puuttuminen on vaikeaa ”koska sananvapauteen ei tietenkään tule puuttua”, mikä ilmeisesti tarkoittaa sitä, että ennakkosensuuria ei voi asettaa voimaan.

Pihlström kuitenkin ilmeisesti hyväksyy ja jopa suosittelee sitä, että vääristä mielipiteistä voi ja tulee rangaista. Hän ei tarkemmin määrittele, miten disinformaatio tunnistetaan ja mikä taho on luotettava määrittäjä sille, mikä on oikeaa ja mikä väärää informaatiota. Näyttää kuitenkin siltä, että vääriksi on luettava mielipiteet, jotka poikkeavat terveysviranomaisten kannasta.

Terveysviranomaisten kannanottojen ristiriitaisuus

Ongelmallista tässä lähestymistavassa on se, että koronapandemian aikana terveysviranomaisten kanta on vaihdellut. Pitäisikö terveysviranomaisten välittämää informaatiota pitää oikeana ja siitä poikkeavia kantoja disinformaationa välittämättä siitä, että tällä tavalla kritiikin yläpuolelle korotettua virallista kertomusta käytetään ohjaamaan koronapandemian hoitoa.

Totuus on sitä, mitä johtajat sanovat sen olevan; kaikki muu on väärää tietoa, jolta he suojelevat meitä. Ja millaisia pelejä he pelaavatkaan totuudella ja väärällä tiedolla! (Farrow 2021)

Ne, jotka määräävät sen, mikä on oikea kertomus, hallitsevat kaikkea, ja kertomusta on mahdollista hallita täyttämällä koko yhteiskunta informaatiotulvalla. Vastakertomukset ovat määritelmän mukaan “harhatiedotusta”, ja harhatiedotus voidaan eliminoida algoritmisilla toimenpiteillä tai muilla sensuurin muodoilla.

Terveysviranomaisten korruptio

Terveysviranomaisten oletetaan toimivan puolueettomasti tiedon pohjalta, vaikka korruptiosta on selkeitä todisteita. Kirjeessään Albertan lääkäreille neurologian lastenlääkäri Eric Payne toteaa:

Vaikka aluksi kunnioitin ja luotin Maailman terveysjärjestön (WHO:n) ja Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC:n) kaltaisiin pitkäaikaisiin terveysjärjestöihin, taloudelliset ja poliittiset intressit ovat rampauttaneet niiden riippumattomuuden, ja tämän pandemian aikana ne ovat törkeästi vääristelleet tosiasioita ja auttaneet sensuroimaan tieteellisiä asiantuntijoita maailmanlaajuisesti. Tämä ei ole yllättävää, sillä oikeudessa on todistettu, että WHO ei toiminut eettisesti vuoden 2009 H1N1-sikainfluenssapandemian aikana, kun kyse oli sen maailmanlaajuisista rokotussopimuksista. Kanadan terveyspolitiikkaa ohjataan sen tiedon varassa, mitä nämä järjestöt antavat, vaikka niiden luotettavuus on vaarantunut rokotteista ja suurilta lääkeyhtiöiltä tulevien eturahojen vuoksi.

 Myös Suomen THL saa rahoitusta lääkeyhtiöiltä ja rokotteiden tuottajilta.

Virallisen rokoteinformaation muutokset

Pihlström näyttäisi olettavan, että lääkeviranomaisten välittämä tieto on neutraalia, vailla lähtökohtaoletuksia ja erityisintressejä. Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi rokotusten turvallisuuden osalta terveysviranomaiset ovat itse horjuneet kannassaan.

Sen jälkeen kun rokotteet tulivat markkinoille, THL on johdonmukaisesti viestinyt rokotteiden täydestä turvallisuudesta. Kuitenkin nyt alle vuoden kestäneiden koronarokotusten aikana on jouduttu toteamaan, että Astra Zeneca ei ole turvallinen alle 65-vuotiaille.

Nuorten rokotekattavuutta ajettiin kovalla kiireellä välittämättä siitä, että monet asiantuntijat eivät katsoneet nuorten rokottamisen olevan ollenkaan perusteltua. Sen jälkeen kun lähes 100 000 alle 30-vuotiasta oli rokotettu Moderna-rokotteella, terveysviranomaiset päättelivät, ettei rokote olekaan nuorille miehille turvallinen, kun Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell oli tehnyt asiasta itsenäisesti päätöksen Ruotsin osalta. Tegnell oli koko ajan ollut sitä mieltä, ettei ole terveydellistä perustetta rokottaa 12-15-vuotiaita.

Rokotetutkija Mika Rämet totesi Modernaa koskevan päätöksen jälkeen, ettei tämä tieto Modernan ongelmista tullut yllätyksenä. Jostain syystä Rämet ei kuitenkaan ollut tiedottanut siitä ajoissa. Lisäksi Rämet totesi samassa haastattelussa, että Pfizer on vain hiukan turvallisempi kuin Moderna.

– On spekuloitu, että riski on hiukan yleisempää Modernalla kuin Pfizerillä, Rämet sanoo.

Mutta huolimatta siitä, että siis Pfizerkin on turvallisuuden näkökulmasta ongelmallinen alle 30-vuotiailla, Pfizerilla rokottamista jatketaan. Lisäksi nuoria painostetaan heille terveysriskejä sisältävään rokotukseen koronapassien avulla.

Ennen päätöstä Modernan turvattomuudesta alle 30-vuotialle, tämän rokotuksen ongelmiin puuttuminen tulkittiin disinformaatioksi ja rokotekampanjan häiritsemiseksi. Miltä nyt tuntuu niistä vanhemmista, joiden lapset kärsivät Moderna-rokotteen aiheuttamista terveysongelmista, kun heille annetaan tieto asiasta vähän sen jälkeen, kun rokotukset on kouluissa toteutettu kovalla kiireellä ja osin myös koululuokissa vaikuttavan sosiaalisen paineen avulla. Tieto lähetti-RNA-rokotteiden nuorille miehille aiheuttamista sydänlihastulehduksista oli saatavilla jo ennen päätöstä Modernan hyllyttämisestä alle 30-vuotialle, mutta siinä vaiheessa tuo tieto luokiteltiin disinformaatioksi ja siten ilmeisesti rangaistavaksi.

Vainotut ”disinformaation levittäjät” ovat toistuvasti oikeassa

Jos joku tutkija varoitti Modernan rokotteen hyöty-haitta-suhteen olevan epäedullinen alle 30-vuotialle ja siis tuottavan alle 30-vuotiaille miehille enemmän haittaa kuin hyötyä ennen kuin THL ilmoitti tämän 6.10.2021, hänet luokiteltiin disinformaation levittäjäksi. Mutta tietysti THL:n ilmoitettua tämän 6.10. väite muuttui disinformaatiosta viralliseksi tiedoksi.

Lähetti-RNA-teknologian yksi keksijöistä, Robert W. Malone, ilmoitti jo kuukausia ennen THL:n ilmoitusta, että koronarokotukset tuottavat alle 30-vuotiaille enemmän haittaa kuin hyötyä. THL näki hyväksi kertoa Moderna-rokotteen ongelmista vasta sen jälkeen, kun lähes 100 000 alle 30-vuotiasta suomalaista oli saanut tämän heille keskimäärin haitallisen rokotuksen. Mutta tätä on siis ilmeisesti pidettävä virallisena ja perusteltuna toimintana rokotuskattavuuden lisäämiseksi, kun taas asiaa koskeva todenmukainen informaatio ennen noiden 100 000 pahaa aavistamattoman nuoren rokottamista oli rangaistavaa disinformaatiota.

Guelphin yliopiston rokotetutkija Byram Bridle on esimerkki tutkijasta, jota on toistuvasti syytetty disinformaation levittämisestä, mutta jonka levittämä ”disinformaatio” on myöhemmin tunnustettu todeksi ja otettu osaksi virallista viestintää:

Olen alusta lähtien ollut valmis vastaamaan yleisön esittämiin kysymyksiin puolueettomasti ja perustuen vankasti tieteelliseen kirjallisuuteen. Lähestymistapani ei ole muuttunut. Onko osa siitä ollut ristiriidassa hyvin kapea-alaisen kansanterveystiedon tai valtavirran tiedotusvälineiden levittämän terveyskertomuksen kanssa? Kyllä. Tekeekö se siitä väärää? Ei. Kun Kanadan terveysministeriö antoi luvan AstraZenecan rokotteen käyttöön, minä ja kaksi kollegaani kirjoitimme avoimen kirjeen, jossa pyysimme, ettei tätä rokotetta käytettäisi, koska monissa Euroopan maissa tutkittiin silloin sen yhteyttä mahdollisesti kuolemaan johtaviin veritulppiin. Niin kutsutut “faktojen tarkastajat” syyttivät minua tuolloin väärän tiedon levittämisestä. Alle kaksi kuukautta myöhemmin Kanada keskeytti AstraZenecan rokotusohjelman, koska sen katsottiin olevan liian vaarallinen ja aiheuttavan veritulppia, joista koitui kanadalaisille tarpeettomia kuolemantapauksia. Hiljattain minua arvosteltiin voimakkaasti siitä, että olin lyhyessä radiohaastattelussa esittänyt huolenaiheita mahdollisesta yhteydestä Pfizer BioNTech COVID-19 -rokotteen ja nuorten, erityisesti miesten, sydäntulehduksen välillä. Tämä ongelma on nyt virallisesti mainittu lähetti-RNA COVID-19 -rokotteiden mahdolliseksi sivuvaikutukseksi. Se oli myös äskettäin julkaistussa Ontarion terveysviranomaisten laajennetussa epidemiologisessa yhteenvetoraportissa, jossa korostettiin nuorten miesten lisääntynyttä sydänlihastulehduksen ja sydänpussitulehduksen riskiä COVID-19 lähetti-RNA-rokotuksen jälkeen. Näin ollen olen todistetusti tunnistanut tarkasti COVID-19-rokotteisiin liittyvät huolenaiheet.

Näistä tosiasioista huolimatta Google-haku tuo lähinnä esiin väitteitä Byram Bridlesta väärän tiedon levittäjänä. Hän on loukannut lääkeyhtiöiden omistajien taloudellisia intressejä. Samat omistajatahot hallitsevat myös internetin hakukoneita.

Viralliseen koronatiedotukseen sisältyvä disinformaatio

Farrow’n mukaan koronaepidemiaan on liittynyt paljon disinformaatiota eli väärää ja harhaanjohtavaa tiedotusta. Hän näkee harhaanjohtavassa tiedotuksessa kolme pääaluetta:

  1. Yksi keskeinen väärän tiedotuksen alue koskee koronataudin varhaishoitoa. Sydäntautilääkäri Peter McCullough yhdessä monien muiden lääkärien kanssa on kehittänyt varhaisen hoidon hoitosuunnitelmaa, jonka avulla lääkärit ovat pelastaneet satoja ja jopa tuhansia ihmisiä kuolemalta. Heidän arvionsa mukaan 2 miljoonaa ihmistä on kuollut turhaan, koska varhaista hoitoa koskeva tieto on tukahdutettu. Tästä tiedon sensuroinnista ja väärästä tiedotuksesta Farrow syyttää niitä samoja ihmisiä, jotka ansaitsevat satumaisia summia koronarokotteella.

Turvallisesti voidaan väittää, että lähetti-RNA-rokotteiden takana olevat ihmiset, vaikka he haluavatkin esiintyä hyväntekijöinä, olivat myös tukahduttamassa sellaisia varhaisia hoitosuunnitelmia, jotka olisivat voineet pelastaa monia ihmishenkiä, mutta jotka olisivat samalla tehneet mahdottomaksi antaa heidän uusille ja tuottoisille lääkkeilleen myyntilupaa.

2) Toiseksi, koko koronapandemian julkinen tiedotus on perustunut harhatiedotukseen, jossa ihmisille esitetään vuorotellen valheellisia lupauksia ja pelkopropagandaa, jossa epidemian vakavuutta ja sen tuottamia uhreja liioitellaan ja kokonaisterveydelle ja hyvinvoinnille vahingollisia sulkuja perustellaan.

Farrow’n mukaan ”todisteet ovat ylivoimaisia” että ”he ja heidän edustajansa ovat kertoneet laajalti levitettyjä valheita yksi toisensa jälkeen samalla kun he ovat vaientaneet vastustajansa ja uhkailleet vihollisiaan”.

Voidaan väittää, että ansaitessaan miljardeja dollareita he ovat tuhonneet miljoonien, ellei miljardien ihmisten suunnitelmat, oikeudet, vapaudet, terveyden ja elämän vakauden. Miten voimme sitten olla varmoja siitä, etteivät he aikoneet aiheuttaa vahinkoa eivätkä vain sietäneet sitä?

3) Kolmas harhatiedotuksen ja pelkopropagandan alue on pelon ja vihan lietsominen rokottamattomia ja maskittomia kohtaan.

Pelon ja vihan lietsominen maskittomia ja rokottamattomia kohtaan kääntää sopivasti huomion pois jo tehdyistä petoksista‘ ja väärinkäytöksistä, mutta se myös kiristää rokottamattomien ruuvia, jotta he liittyisivät passijärjestelmään.

Tehokkaan propagandan avulla ihmiset on saatu luottamaan väärään informaatioon ja sen varassa tekemään terveydelleen vahingollisia ratkaisuja. Pelon lietsominen on saanut ihmiset luopumaan vapaudestaan ja kansalaisoikeuksistaan, kun heille luvataan turvallisuutta ja terveyttä.

Valtion viranomaisten puolueettomuus on näennäistä

Jos kansalaiset haluavat elää vapaassa yhteiskunnassa, heidän on vastustettava tarmokkaasti kriittisyyttä tukahduttavaa harhakäsitystä, jonka mukaan valtio voisi olla puolueeton ja neutraali kannanotoissaan ja toimissaan. Teeskentelemällä puolueettomuutta valtio peittää todelliset sitoumuksensa. Neutraalisuuden varjolla on ajettu syrjiviä ja ihmisoikeuksien vastaisia käytäntöjä kuten koronapasseja, joiden avulla ihmisiä erotellaan terveydentilan perusteella.

Sananvapauden aito arvostus on katoamassa juuri siellä, missä ihmiset on opetettu uskomaan neutraaliin valtioon ja luovuttamaan valtiolle täysi vastuu koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Sananvapautta ja kriittistä keskustelua ovat nyt yllättäen rajoittamassa ne, jotka ovat juhlapuheissaan tunnustautuneet vapaan ja kriittisen ajattelun kannattajiksi.

Lähteet