Julkaisen professori Douglas Farrow’n luvalla suomennoksen hänen artikkelistaan ”Enrolled in the Religion of Fear”. Hän kirjoitti myös artikkeliin johdannon suomalaisia lukijoita varten.

Johdanto suomalaisille lukijoille

Tarvitsemme selkeän vastauksen kysymykseen: Miksi hallitukset ja ammatilliset elimet painostavat koronarokotuksiin kaikkia aikuisia ja alkavat painostaa rokotuksiin myös lapsia, vaikka olemme jo pitkään tienneet, että COVID-19-tauti on vaarallinen lähinnä hyvin vanhoille ja hyvin sairaille, ja vaikka lähetti-RNA-rokotukset eivät estä tartuntaa, mutta muodostavat todellisen ja välittömän vaaran terveille? Jos haavoittuvassa asemassa olevien hoitaminen on hallitusten todellinen tavoite, miksi ne ovat jopa valmiita uhraamaan lääkäreitä ja terveydenhuollon työntekijöitä, jotka osoittavat ongelmat ja kieltäytyvät itse koronarokotuksista?

Oma vastaukseni on tähän asti ollut: lääkeyhtiöiden voitot ja, mikä vielä tärkeämpää, terveyspassit väestön valvomiseksi ja kontrolloimiseksi.  Olen edelleen sitä mieltä, että tämä vastaus on oikea. Mietin kuitenkin myös sitä mahdollisuutta, että itse lähetti-RNA-rokotuksilla (joita varten valmistellaan parhaillaan monia “tehosteita”) on jo nyt tai pian ratkaiseva rooli tässä valvonnassa ja ohjauksessa. Miksi muuten pyrittäisiin saamaan kaikki ottamaan rokotukset? Ei 70 prosenttia, 80 prosenttia tai edes 90 prosenttia aikuisista, vaan poikkeuksetta kaikki. Missään tapauksessa ei ole mahdollista kokonaan hävittää koronavirusta, puhumattakaan että onnistuttaisiin kehittämään koronarokotuksia, jotka estävät tartunnan ja tartuttamisen. Silti “rokotusten” tavoitepylväät liikkuvat jatkuvasti. Ehkäpä tavoitteena ei olekaan koronaviruksen hävittäminen vaan vastarinnan murtaminen?

Niiden, jotka suhtautuvat epäilevästi siihen, mitä kirjoitin artikkelissa “Kehittyvä Nowa Huta” olisi hyvä tutustua myös kirjoituksen linkkeihin ja tutustua myös alla olevaan uudempaan esseeseen “Pelon uskonnon seuraajina”. Joka tapauksessa olisi tärkeä kiinnittää erityistä huomiota esiin nouseviin tietoihin, joiden valossa näemme, että valtavirran kertomus vääristelee sitä, mitä todella tapahtuu.

Toivotan kaikkea hyvää ystävilleni Suomessa ja kaikille, jotka tunnustavat, että päättäväisyytemme tehdä vastarintaa on oltava yhtä voimakasta kuin mitä on päättäväisyys vastarinnan tukahduttamiseen.

Pelon uskonnon seuraajina

Terveys ja ympäristö on uusi veri ja maaperä -ideologia, jota tukevat vanhan väkivallan merkit.

Jeremy Isaacsin teoksessa The World at War on haastattelu, jossa Hitlerin henkilökohtainen sihteeri Traudl Junge kertoo, että Führer vastasi viimeisinä päivinään kysymykseen Saksan tulevaisuudesta seuraavasti: “Uskon, että kansallissosialistista puoluetta ei enää tule olemaan; ajatus kuolee kanssani. Mutta ehkä noin sadan vuoden kuluttua syntyy uusi kansallissosialistinen aate, kuten uskonto.”[1]

Siitä ei ole vielä sataa vuotta, mutta alan ymmärtää, mitä Hitler tarkoitti. Eteläiseltä Tyyneltämereltä Pohjois-Atlantille jopa demokraattiset maat, kuten Australia ja Kanada, ovat nopeasti tulossa natsismin läpitunkemiksi.[2]

Olemme eläneet nyt puolitoista vuotta “terveyshätätilassa”, jossa oikeusvaltio on korvattu käskyvallalla. Australiassa lentävät kumiluodit, joilla tukahdutetaan vastarinta tätä jatkuvaa poikkeustilaa vastaan. Molemmissa maissa ja myös Amerikassa rakennetaan eristysleirejä tavoiteltaessa harhakuvaa koronatartuntojen nollaamisesta (“Yksi on yksi liikaa”) tai, tarkemmin sanottuna, toteutettaessa koronatartuntojen nollaamisen harhakuvaan perustuvaa suunnitelmaa.[3]

Kuka olisi uskonut, että perustuslailliset oikeudet voidaan keskeyttää näin pitkäksi ja määräämättömäksi ajaksi ja että samat ihmiset, jotka niitä käyttävät, uusivat rutiininomaisesti hätätilavaltuudet? Kuka tiesi, että tämä voidaan tehdä terveyden ja turvallisuuden nimissä, kun enemmän ihmisiä kuolee erityistoimenpiteiden seurauksena kuin kuolee terveysuhkaan, joka muka edellyttää niitä? Kuka tiesi, että “turvatakseen” terveydenhuollon hallitus voi peruuttaa suuren osan siitä tai vaikeuttaa sen saatavuutta; rakentaa ja miehittää karanteenileirejä sairaaloiden sijasta, vaikka niitä ei tarvita; määrätä pakkomääräyksiä, jotka rikkovat Nürnbergin säännöstön perusperiaatteita; irtisanoa lääkäreitä ja terveydenhuoltohenkilöstöä, jotka vastustavat likaista taktiikkaa ja uskaltavat paljastaa hallituksen valheet?

Kaikkein merkille pantavin asia on kuitenkin se hämmästyttävä herkkäuskoisuus, joka on ominaista suurelle osalle väestöstä, erityisesti akateemisessa maailmassa, jossa “kriittisten ajattelijoidemme” sanotaan olevan. Yliopistomaailmaa luonnehtii herkkäuskoisuus ja pelkuruus, sillä kun on kyse liittymisestä pelon uskonnon seuraajaksi, yliopistot ovat kilpailleet keskenään ollakseen ensimmäisinä jonossa ja opettaakseen tätä uskontoa opiskelijoilleen.

Olen kuunnellut epäuskoisena McGillin yliopiston professorijoukkoa, joka vaati, että hallinto kieltäisi perustuslaissa taatut oikeudet opiskelijoilta ja kollegoilta, jotka torjuvat heidän pelon uskontonsa. Olen lukenut tyrmistyneenä, että American Medical Association opastaa jäseniään manipuloimaan potilaita ja yleistä mielipidettä epärehellisellä kielenkäytöllä.[4] Olen pannut merkille hallituksen psykologisen vaikuttamistoiminnan ja tiedotusvälineiden sensuurin.[5] Valitettavasti olen myös nähnyt piispojen ja pastoreiden antautuvan pelon uudelle laille, vaikka heidän pitäisi tietää paremmin ja vaikka heidän velvollisuutenaan on tietää paremmin.[6]

Tämän hysterian olisi luullut rauhoittuvan, kun useiden kuukausien aikana viikoittainen koronaan liittyvä kuolemantapausten määrä oli alle yksi 100 000 kanadalaista kohti.[7] Luulisi, että kriittiset ihmiset voisivat saada menetetyn järkensä takaisin, kun uudet hätkähdyttävät tiedot osoittavat, että Britanniassa kokonaiskuolleisuus on jo jonkin aikaa ollut alhaisempi rokottamattomien kuin rokotettujen keskuudessa.[8]  Tai kun ikäryhmittäiset tiedot osoittavat, että suurimmalle osalle ihmisistä rokottamisen riskit ovat suuremmat kuin rokottamattomuuden riskit. Tai että rokottaminen ei estä tartuntoja ja tartuttamista, eikä lähetti-RNA-rokote pysty niitä estämään.[9]  Tai että kyse ei ole varsinaisesti rokotteista, vaan uusista geeniterapiahoidoista, joilla on lyhytaikaista tehoa oireiden vähentämisessä, epävarmoja pitkän aikavälin vaaroja ja vakavia haittavaikutuksia, joita ei voida hyväksyä.

Mutta ei, muka kriittiset ihmiset vaativat rokottamattomien ja kaikkien niiden hallintoviranomaisten verta, jotka kieltäytyvät vuodattamasta sitä pakkomääräyksillä. He kieltäytyvät yksinkertaisesti ottamasta huomioon todisteita omasta poliittisesta, lääketieteellisestä ja moraalisesta typeryydestään.[10]

Quis custodiet ipsos custodes? (”Kuka valvoo valvojia?”)

Jos isänmaallisuus oli aikoinaan lurjuksen viimeinen turvapaikka, nykyään turvapaikkana on ympäristöystävällisyys ja globaali terveys. Maailmanlaajuista terveyttä valvoo vahvasti politisoitunut Maailman terveysjärjestö. Lisäksi on olemassa “riippumattomia” tarkkailijoita ja neuvoa-antavia komiteoita, kuten The Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response (”Pandemiavalmiuden ja reagoinnin itsenäinen paneeli”) ja niin sanottu Global Preparedness Monitoring Board (”Maailmanlaajuisen valmiuden seurantalautakunta”).[11]  Ensin mainittu on väittänyt, että “ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyteen kohdistuvat uhat liittyvät erottamattomasti toisiinsa”. Se on käyttänyt koronakriisiä hyväkseen vaatiessaan maailmanlaajuisten terveysuhkien neuvoston perustamista, jolla olisi laajat valtuudet valvoa edistymistä WHO:n tavoitteiden saavuttamisessa, kuten myös Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamisessa.[12]

Maallikon ei ole helppo vastata siihen, kuka tarkkailee ketä ja kuka tekee yhteistyötä kenen kanssa saavuttaakseen mitä.[13]  Mutta salaista yhteistyötä selvästi on, myös yli vuosikymmenen takaista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on luoda kriisejä, joita voitaisiin käyttää hyväksi taloudellisiin ja poliittisiin tarkoituksiin. Sekä “pandemian” määritelmää että pandemian torjuntastrategiaa muutettiin vaivihkaa. Uusi strategia, jonka me tunnemme nimellä COVID-nollastrategia, lupaa todella keskittää vallan harvojen käsiin. Se on itse asiassa jo tehnyt niin.[14] 

Myös jokin muu muuttui, minkä kuka tahansa olisi voinut ja pitänyt huomata. Viime vuoden alkuun mennessä tiedotusvälineet olivat siirtyneet marssimaan samassa tahdissa. Samankaltaiset (joskin hyvin ristiriitaiset) meemit, kuten “kaksi viikkoa tartuntakäyrän tasoittamiseen”, “uusi normaali”, “rakennetaan uudelleen paremmin” ja “rokottamattomien pandemia”, alkoivat esiintyä samanaikaisesti virkamiesten ja toimittajien suussa kaikkialla maailmassa. Samoin alkoi vastakkaisten äänten sensurointi. Jos sensuuri ei ollut mahdollista, tiedotusvälineiden tai yliopistojen palkatut aseet, kuten tohtori Faucin kaltaiset julkisuuden henkilöt, nostivat syytteen “Disinformaatio! Harhatiedotus!”.

Syyttämällä vastapuolta väärän informaation levittämisestä voidaan peittää lukuisia syntejä, syntejä, jotka eivät aina ole sattumanvaraisia tai tahattomia vaan usein hyvin suunniteltuja ja huolellisesti toteutettuja, ja monet niistä on tehty turhassa ja lääketieteellisesti haitallisessa pyrkimyksessä eliminoida koronavirusta, mitä ei ole koskaan ennen tehty ja mitä ei nyt voida tehdä.[15] Kukaan ei tiedä paremmin kuin SARS-CoV-2-viruksen kehittäjät, että sitä, kuten muitakaan koronaviruksia, ei voida hävittää inhimillisin toimenpitein ja että sitä ei missään tapauksessa tarvitse hävittää.[16]  Mutta kuvitelma hävittämisestä on säilytettävä, ja syyte väärän informaation levittämisestä on loitsu, jonka avulla kaikki tätä kuvitelmaa uhkaavat tekijät torjutaan.

Minusta on hämmästyttävää, että niin monet ihmiset eivät ole huomanneet, miten outoa tämä kaikki on tai miten pahaenteistä. Voiko kukaan, joka viitsii tutkia tosiasioita, epäillä, että edessämme on maailmanlaajuinen suunnitelma, häikäilemätön suunnitelma?  Että kyseinen harhakuva — ja sen ruokkima hysteria, sen synnyttämä syrjintä ja ennen kaikkea lasten häikäilemätön hyväksikäyttö, johon se johtaa ja jonka vuoksi se tullaan tuomitsemaan — on huolellisesti valmisteltu ja toteutettu? Jotkut, jotka ovat enemmän tai vähemmän immuuneja disinformaatio-loitsulle, viittaavat yritysten ahneuteen yhdistettynä poliittiseen korruptioon ja byrokraattiseen kömpelyyteen selityksenä sille, mitä ympärillämme on tapahtunut. Epäilemättä suuri osa siitä voidaan selittää tällä tavalla; se on loppujen lopuksi tavanomainen tapa. Se, mitä me koemme, ei kuitenkaan ole tavanomaista. Se näyttää ja tuntuu globalistiselta vallankaappaukselta.

Havainnollistan: Jo tämän vuoden loppukeväästä oli selvää, että rokotteiden aiheuttamat haittavaikutukset ja kuolemantapaukset olivat ennennäkemättömällä tasolla, jota on täysin mahdotonta hyväksyä.[17]  Se, että hallitukset, kansainväliset virastot ja tiedotusvälineet kieltäytyvät tunnustamasta tätä tai ottamasta sitä huomioon — ja sen sijaan toistavat päättäväisesti “turvallista ja tehokasta” -mantraa ja pitävät rokotteiden levittämistä yllä hinnalla millä hyvänsä — kertoo meille, että kyseessä on rikollinen yhteistyösuunnitelma.[18] Samaan johtopäätökseen viittaa myös se, että rokotteen käyttöönoton piti olla joko “yksi rokote ja täysi suoja” tai “kaksi rokotetta ja täysi suoja”, mutta sen sijaan se on muuttunut jatkuvaksi tehosterokotusohjelmaksi, jonka tukena on uhka vanhentuneesta terveyspassista.[19] Dokumentoidut psykologiset vaikuttamiskeinot, joita tuetaan tarpeen mukaan poliisivoimien avulla, vahvistavat entisestään vakaumusta siitä, että meillä on edessämme tarkoitus ja suunnitelma. Yhteistyöhaluttomien lääkäreiden ja sairaanhoitajien joukkoirtisanomiset ja mielenosoitusten johtajien vangitseminen riistävät vastakkaisen johtopäätöksen jopa kaikkein vastahakoisimmalta tarkkailijalta.[20]

Mikä on tämä suunnitelma, kysytte? Kuka on sen takana ja miten se saavutti niin valtavan laajuuden ja menestyksen? Paras arvaukseni on, että kyseessä on useita päällekkäisiä suunnitelmia: Bill Gatesin ja hänen maailmanlaajuisen rokote- ja immunisaatioallianssinsa (Gavi) tarkoituksena on tehdä kaikki riippuvaisiksi suurista lääketehtaista; Klaus Schwabin ja hänen Maailman talousfooruminsa tarkoituksena on saada aikaan suuri uudelleenkäynnistys; Xi Jingpingin ja Kiinan kommunistisen puolueen tarkoituksena on horjuttaa demokraattista hallintotapaa ja taloudellista valtaa lännessä; ja rotuhygienian kannattajien ja transhumanistien tarkoituksena on asua Wellcome Trustin sisuksissa;[21]  Peter Daszak ja hänen EcoHealth Alliance -järjestönsä näyttävät tehneen yhteistyötä Anthony Faucin kanssa rahoittaakseen ja toteuttaakseen koronaviruksen geneettistä rakennetta muuttavaa tutkimusta yhteistyössä kiinalaisten kanssa;[22] Victor Dzau johtaa Global Preparedness Monitoring Board -järjestöä ja auttaa koordinoimaan joitakin muita — puhumattakaan George Sorosista tai Rockefeller Foundationista tai monista muista toimijoista ja virastoista, joiden korkea ja pyhä tehtävä on “parantaa ihmiselämän laatua ja maapalloa sekä vapauttaa inhimilliset voimavarat innovaation avulla”.[23] 

Huomaa: en jäljittele enkä pilkkaa niitä halveksittuja salaliittoteoreetikkoja, jotka väittävät, että yksi tai useampi näistä on syvästi osallinen näihin prosesseihin. En pelkästään kokoa yhteen tavanomaisia epäiltyjä. Olen lukenut tai nähnyt tarpeeksi heidän omia tavoitteitaan ja väitteitään päätelläkseni itse, että he ovat mukana tavalla tai toisella, vaikka yksityiskohdat ovatkin osaamiseni ulkopuolella. Tällaisilla järjestöillä on selvästi hyvin syvät taskut, hyvin kunnianhimoiset suunnitelmat ja hyvin laajat verkostot. Ei siis ole ollenkaan kohtuutonta olettaa, että se, mitä olemme kokeneet, on sekä suunniteltu että toteutettu pahantahtoisesti. Sen suunnittelijat eivät tietenkään kutsuisi sitä ilkeydeksi, vaan “inhimillisen potentiaalin vapauttamiseksi”. Silti he ovat iloisesti kytkeneet meidät kaikki talutusnuoraan, estäneet sairaita saamasta ajoissa lääketieteellistä apua tehokkaista lääkeprotokollista,[24] estäneet terveitä työskentelemästä tai edes poistumasta kotoaan ilman lupaa, vetämällä koko yhteiskuntamme askel askeleelta mukaan biovalvontaohjelmiinsa.[25]

Voi vain kauhunsekaisin tuntein kuvitella, mitä he sitten tekevät meille, kun meidät on suljettu kuin koirat näkymättömien aitojen taakse, joita isäntämme liikuttelevat mielensä mukaan.[26]  Ei ole edes selvää, mitä he tekevät toisilleen, sillä yksi asia on varma: he eivät voi kaikki olla vallassa eivätkä he kaikki voi saada tahtoaan läpi. Tarpeeksi selvää on se, että emme ole tekemisissä miesten tai naisten kanssa, joilla itsellään on rajat, moraaliset rajat. Olemme tekemisissä ensiluokkaisten roistojen kanssa, jotka ovat järkyttäneet kokonaisia yhteiskuntia ja maita ja katsoneet sivusta tavallisten ihmisten kärsimystä ja kuolemaa edistäessään omaa ohjelmaansa. Eivätkä he ole vielä päässeet likaisten temppujensa loppuun, ellen erehdy arvauksessani.[27]

Naamioituneen paljastaminen

Mitä me akateemikot teemme tämän kaiken tapahtuessa? Emme todellakaan ajattele! Sipsuttelemme vain varovasti yliopistoilla, joita ympäröivät mainostaulut muistuttavat meitä pesemään käsiämme, käyttämään maskeja, harjoittelemaan epäsosiaalista etäisyyttä, ottamaan rokotukset (taas kerran), raportoimaan päivittäin terveydentilastamme ja pysymään turvassa. Tämä on meidän absurdi teatterimme! Kukaan ei kuitenkaan saa sanoa niin, sillä tätä voidaan nyt lähinnä luonnehtia uskonnoksi.

“Maailmassa, jossa kaikki on naurettavaa”, kirjoitti G. K. Chesterton, “mitään ei voi asettaa naurunalaiseksi.[28] Naamiota ei voi paljastaa.” Mutta jos silmäni eivät petä minua, naamion voi paljastaa, koska jotkut ihmiset, jotka ovat tietoisia siitä, että maskit ovat yhtä vuotavia kuin “rokotteet”, käyttävät maskeja päällekkäin, aivan kuten he ottavat tehosterokotteita päällekkäin. Maailmassa, jossa kaikki on naurettavaa, ei voi olla tarpeeksi naamioita naamioiden riisumiseen. Eikä rokotuksia voi olla tarpeeksi. Sillä ei ole olemassa sellaista asiaa kuin täysin rokotettu, ei silloin, kun Pfizer ajattelee meidän puolestamme ja suuret lääkeyhtiöt säätelevät immuunijärjestelmäämme ja muokkaavat sitä mielensä mukaan.[29]

Meidät itse paljastetaan, eikö niin? En tarkoita yliopistoa, joka jokin aika sitten alkoi kuoria kerroksia omasta moraalisesta toimijuudestaan saadakseen osansa suurten lääkeyhtiöiden ja myös Kiinan likaisesta voitosta; sen nykyinen käytös ei ole yllättävää. Tarkoitan meitä tavallisia yliopistolaisia. Maskin käyttäminen on uuden uskonnon näkyvin sakramentti. Se, että olemme valmiita käyttämään niitä tuntikausia kerrallaan, kuukausien ja jopa vuosien ajan, osoittaa kaikkein eniten omistautumistamme, vihkiytymistämme. Ihmisistä, joilla ei ole sydäntä, Lewisin sanoin, on tulossa myös ihmisiä, joilla ei ole kasvoja. Mestarimme ovat käskeneet meitä panemaan maskin kasvoillemme ja me olemme tehneet niin. Emme ole enää vapaita yksilöitä, jotka tekevät omia järkeviä valintoja. Olemme mukautuvia, ja maski on merkki mukautumisestamme.[30]

McGillin yliopisto-opettajien yhdistyksen jäsenten ja ylimmän hallinnon edustajien välisessä tapaamisessa, johon viittasin aiemmin, huomautin, että viikoittainen viruskuolemien määrä on vaatimaton (0,2 kuolemantapausta 100 000:ta asukasta kohti Quebecissä), ja kysyin, onko meidän turvauduttava näin hankaliin toimenpiteisiin joka kerta, kun tämä hyvin matala rima saavutetaan. Eräs närkästynyt kollega vastasi chatissa: “TÄMÄ ON ERITTÄIN VAKAVA TAUTI!”.  Pidättelin itseäni vastaamasta, että kyseessä näyttää olevan pikemminkin vakava esimerkki valloilleen päässeestä kiihkomielisyydestä kuin valloilleen päässeestä kuumetaudista.

Pyhä Augustinus onnistui kuvaamaan meidät jo kauan sitten. Keskustellessaan roomalaisten jumalista ja niiden palvojien typeryydestä hän sanoi kaikkien todisteiden osoittavan, ettei näitä jumalia todellisuudessa ole olemassa, paitsi ihmisten mielikuvituksessa. Ja mikä voisi olla onnettomampaa, hän kysyi, kuin “ihminen, jota hänen omat luomuksensa hallitsevat”?[31]  Augustinus uskoi siihen, mihin kristityt yleensä uskoivat; nimittäin siihen, että tällaisten valheellisten jumalien takana oli alistavia henkivaltoja, jotka orjuuttivat ihmisiä niiden palvonnan kautta. Siksi hän kehotti naapureitaan “tunnustautumaan oikeaan uskoon, joka paljastaa ja voittaa henget”.[32] 

Pelon uskonnon takana, johon näyttävät uskovan niin monet kollegat ja opiskelijat, jopa katolilaiset, minäkin näen hengellisiä voimia, jotka on paljastettava ja kukistettava. Voin kertoa, että rukoilen kiihkeästi juuri sen puolesta! Rukoilen myös, että kollegat ja opiskelijat, jotka arvostavat akateemista vapautta, seisovat ja asettuvat niiden rohkeiden rinnalle, jotka ovat jo asettuneet vastarintaan.[33]

Niille, jotka ovat urheita muilla rintamilla, mutta jotka haluavat jäädä pois tästä taistelusta, sanon seuraavaa: Akateemista vapautta ei kannata tavoitella yhteiskunnassa, josta puuttuu henkilökohtainen ja poliittinen vapaus, tai laitoksessa, jossa ihmisen on joko palvottava COVID-jumalaa tai hänet suljetaan pois yhteisöllisestä elämästä. Tässä on aivan liian paljon pelissä, jotta voisimme jättää tämän väliin. Olemme todistamassa jotain vastaavaa kuin 1930-luvulla — ei kansallista sosialismia, vaan yhtä salakavalaa maailmanlaajuista sosialismia, jonka tunnuslauseet eivät ole veri ja maaperä vaan terveys ja ympäristö.

Douglas Farrow on teologian ja etiikan professori McGillin yliopistossa Montrealissa.

Julkaistu Society for Academic Freedom and Scholarship Newsletter -lehdessä. Numero 90, lokakuu 2021


[1] Jeremy Isaacs, producer (Thames Television, 1973), vol. 9. Ks. lisäksi Douglas Farrow, Ascension Theology (T&T Clark 2011), 112 viite 62. Giorgio Agamben tunnisti ensimmäisenä uskonnoksi sen, mitä nyt todistamme.

[2] Valitettavasti esimerkkejä riittää.

[3] Ks. Julius Rueschel, “The Snake-Oil Salesmen and the COVID-Zero Con: A Classic Bait-And-Switch for a Lifetime of Booster Shots (Immunity as a Service)”. Ks. myös kohta 14 jäljempänä.

[4] American Medical Association COVID-19-OPAS: Tausta/viestintä rokotteista, rokotteiden kliinisistä tutkimuksista & rokoteväärinkäytösten torjumisesta (Talvi 2021). Siellä oppii esimerkiksi, että ei pidä sanoa “sairaalahoitoja” vaan “kuolemantapauksia” — ikään kuin toinen johtaisi väistämättä toiseen.

[5] Edellisestä ks. Laura Dodsworth, A State of Fear (Pinter & Martin 2021), arvostelu täällä. Mitä jälkimmäiseen tulee, mistä aloitetaan ja mihin päädytään?

[6] Olen useaan otteeseen yrittänyt varoittaa tällaisesta toiminnasta. Ks. esimerkiksi “Let the Dead Bury their Dead”, “The Health-First Heresy”, “Whether There is a Moral Obligation to be Vaccinated” ja “Unclean! Unclean!”, jotka löytyvät osoitteesta douglasfarrow.academia.edu. Lisään tähän, että ketään eivät sido määräykset, jotka on annettu ilman tarvittavaa moraalista laillisuutta ja lakisääteistä auktoriteettia.

[7] Tätä kirjoitettaessa luku on 0,7 koko Kanadassa ja 0,3 Quebecissä: tämä huolimatta (a) monia henkiä pelastavan varhaisen hoidon epäämisestä ja (b) kuolemantapausten paisuttelusta sisällyttämällä mukaan kaikki kuolleet, joilla on ollut äskettäin positiivinen PCR-testi, ja (c) joissakin tapauksissa rokotteen aiheuttamien kuolemantapausten sisällyttämisestä. “COVID-19-tautiin liittyvä” on vähintäänkin erittäin antelias kategoria.

[8] Kun osittain rokotetut otetaan huomioon: ks. Norman Fenton ja Martin Neil, “Probability and Risk“, jotka päättelevät oikeutetusti, ettei rokotemääräyksille ole perusteita; ks. Chris Waldburger, “Bombshell: U.K. data destroys whole premise of vaccine push”.

[9] Ks. matemaatikko Luboš Motlin analyysi rokotteiden tehosta osoitteessa The Reference Frame. Tavanomaista retorista varovaisuuttaan osoittaen Motl valittaa, että niin monet länsimaat “ovat täysin näiden sekopäisten fanaatikkojen vallassa”, jotka palvovat PCR-testejä, “yksi Covidin Todistajien tyypillisimmistä oireista”.

[10] Ks. Charles Eisenstein, Mob Morality and the Unvaxxed. Katso myös David Cayley, “The Case Against Vaccine Passports” (First Things, 17.9.2021).

[11] Nämä, mukaan lukien Independent Oversight Advisory Committee (”Riippumaton valvontakomitea”) — joka jo ennen pandemian alkua levitti meemiä “From ‘never again’ to the ‘new normal'” — ovat insestisesti yhteydessä toisiinsa; ks. tarkemmin viite 13 jäljempänä. 

[12] Ks. COVID-19: Make it the Last Pandemic (2021), luku 6. Tämä riippumaton paneeli haluaa “nostaa globaalin terveydenhuollon poliittisen johtajuuden korkeimmalle tasolle” (46). Lyhyesti sanottuna se haluaa antaa enemmän valtaa planeetan suhteen niille, jotka uskovat tietävänsä, miten “vahvistaa yleismaailmallista rauhaa suuremmassa vapaudessa”, kuten vuoden 2030 johdanto-osassa sanotaan. Ja keitä nämä ihmiset ovat? Oletettavasti he ovat hyvin samankaltaisia kuin paneelin jäsenet.

[13] Näiden asioiden selvittelyssä videotekijä “hämmästyttävä Polly” on aika hämmästyttävä; hän oli jo varhain oikeilla jäljillä. Jokainen, joka seuraa GPMB:n syyskuun 2019 raportin omaa tarkastelua, huomaa, että jotkut ihmiset olivat erikoisen hyvin valmistautuneet COVID-kriisiin.

[14] Vuonna 2009, juuri ennen sikainfluenssaepisodia, “pandemian” määritelmää muutettiin siten, että taudin vakavuus (jolla on merkitystä) jätettiin taka-alalle ja korostettiin tarttuvuutta (jolla ei sinänsä ole merkitystä). Myöhemmin pandemian torjuntastrategia muutettiin haavoittuvien suojelusta (jolla on jälleen merkitystä) tartuntojen estämiseen. Lopulta “laumaimmuniteetin” määritelmää muutettiin siten, että se sidottiin rokotteisiin, “rokotteen” määritelmää muutettiin ja samoin rokotteen onnistumisen mittaria. Kaikkien näiden muutosten tarkoituksena oli tehdä lääkeyhtiöiden maaleista sellaisia, että niihin on helpompi osua. Mutta nyt, kun markkinoille on tullut poikkeuksellisia etsintä- ja takavarikointivaltuuksia ja eristysleirejä, ne alkavat näyttää vielä pahaenteisemmiltä.

[15] Katso Grant Brown, “Voimmeko todella pistää itsemme ulos tästä pandemiasta?”. (C2C Journal, 22. syyskuuta 2021).

[16] Tohtori Eric Payne on itse korostanut tätä seikkaa, ja hän lisää, että “Albertan terveysministeriön johtava ylilääkäri, tohtori Deena Hinshaw, jakoi todisteita ja myönsi julkisesti, että emme voi hävittää COVID-19:tä, vaan olemme pikemminkin siirtymässä COVID-19:n pandemiasta endeemiseen”. Paynen hyvin dokumentoitu kirje CPSA:lle kannattaa lukea kokonaisuudessaan.

[17] Katso “Miksi rokotamme lapsia?”. (Toxicology Reports, vol. 8, 2021, 1665-1684). Hyvä kysymys.

[18] “EudraVigilance-tietokannan mukaan 19. kesäkuuta 2021 mennessä on raportoitu 15 472 kuolemantapausta ja 1 509 266 loukkaantumista neljän eri kokeellisen COVID-19-rokotteen antamisen jälkeen” (Technocracy News & Trends). Nämä luvut jatkavat nousuaan. Olen yrittänyt varoittaa yliopistoani siitä, että se ei pääse vastuusta opiskelijoille tai henkilökunnalle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat sen jatkuvasta painostuksesta ottaa rokotuksia.

[19] “Muuttuminen” ei ehkä ole aivan oikea sana. Euroopan komissiolla oli vuoteen 2018 mennessä jo käsissään etenemissuunnitelma sellaisten toimien toteuttamiseksi, joilla otettaisiin käyttöön rokotepassit ja “puututtaisiin rokotteiden epäröintiin”. Ja heti kun “rokotteiden” tilaukset avattiin, aina tuhlaileva Justin Trudeau otti optioita, joilla saatiin tarpeeksi annoksia, jotta kanadalaiset saisivat rokotuksen kymmenen kertaa kukin.

[20] Kansalainen, joka ei ole täysin kauhistunut irtisanomisesta tai jopa irtisanomisen uhasta, jota niin monet tunnolliset lääkärit ja sairaanhoitajat kohtaavat (ks. viite 24 jäljempänä), on sellaisen maan kansalainen, jota en tunnista. Samoin ne, jotka sulkevat silmänsä siltä, että periaatteellisesti ajattelevia nuoria naisia tai miehiä pidätetään sellaisista suurista rikoksista ja rikkomuksista kuin naamion käyttämättä jättämisestä julkisella paikalla. 

[21] Ks. Whitney Webb, A “Leap” towards Humanity’s Destruction, joka on vähän kuin päivitys C. S. Lewisin That Hideous Strength -teokseen.

[22] Ks. Ian Birrell, Beijing’s Useful Idiots: Science journals have encouraged a false Covid narrative” ja (oletettavasti) vuotanut Drastic Analysis Project Defuse -asiakirja.

[23] Varokaa sekä filantrooppeja että Gaian palvojia! Molemmat voivat olla “ihmiskunnan vihollisia”, käyttääkseni nimitystä, jota käytettiin Rooman valtakunnan aikaisia kristittyjä vastaan, varsinkin jos ne ovat yksi ja sama asia.

[24] Onneksi tuhannet lääketieteen ammattilaiset protestoivat nyt tätä vastaan. He tarvitsevat tukeamme. He tietävät hyvin, että asiat ovat menneet hyvin pahasti pieleen. Tohtori Payne jälleen (edellä kohdassa 16 linkitetystä kirjeestä): “Vaikka aluksi kunnioitin ja luotin WHO:n ja CDC:n kaltaisiin pitkäaikaisiin terveysjärjestöihin, taloudelliset ja poliittiset intressit ovat rampauttaneet niiden riippumattomuuden, ja tämän pandemian aikana ne ovat törkeästi vääristelleet tosiasioita ja auttaneet sensuroimaan tieteellisiä asiantuntijoita maailmanlaajuisesti. Tämä ei ole yllättävää, sillä oikeudessa on todistettu, että WHO ei toiminut eettisesti vuoden 2009 H1N1-sikainfluenssapandemian aikana, kun kyse oli sen maailmanlaajuisista rokotussopimuksista. Näiden Kanadan terveyspolitiikkaa ohjaavaa tietoa antavien järjestöjen luotettavuus on vaarantunut rokotteista ja suurilta lääkeyhtiöiltä tulevien eturahojen vuoksi.”

[25] Jos pidät tätä mielikuvituksellisena, voisit käyttää aikaa lukeaksesi artikkelin Kehittyvä Now Huta, jossa tutkin kokemiemme poikkeuksellisten tapahtumien taustalla olevaa logiikkaa, ja seurata tuon esseen linkkejä, jotka vievät sinut institutionaalisiin lähteisiin, joissa tuon logiikan eri näkökohdat esiintyvät.

[26] Monista asioista on tulossa mahdollisia, asioita, joita yliopistojen ja yksityisten laboratorioiden tiedemiehet ovat hyvin innokkaita tutkimaan, ja tutkimaan niitä ilman liikaa valvontaa. Tämä selittää mielestäni osan vaikenemisesta virallisen COVID-politiikan taustalla olevasta erittäin huonosta “tieteestä”.

[27] Majuri William Wood käsittelee kirjassaan The Fight for Canada (Taistelu Kanadasta) kenraalikuvernööri Rigaudin (markiisi de Vaudreuil) ja hänen veljensä yhdessä François Bigot’n kanssa johtamaa rikollisimperiumia Uudessa Ranskassa. Jälkimmäisestä hän huomauttaa, että “hän osoitti todella saatanallista neroutta kaikessa, mitä hän teki” (1905: 55). Ensin mainitusta hän toteaa tunnustettuaan tämän luonteenheikkouden: “Hän oli kuitenkin niin syvällä kaikissa Bigot’n juonitteluissa, että hänet vedettiin huonosta askeleesta toiseen, kunnes ei ollut muuta mahdollisuutta kuin antaa liittolaisten syöstä siirtokunta täydelliseen sekasortoon peitelläkseen omia väärinkäytöksiään” (46). Tarjoan tämän esimerkin tukemaan Saarnaajan kirjan teesiä, jonka mukaan auringon alla ei ole mitään uutta. Mutta huomioikaa hyvin: Se, mitä tänään tapahtuu, ei ole pelkästään taistelua Kanadan tai edes Euroopan ja sen siirtomaaherruuksien puolesta. Se on taistelu (kuten Patrick Wood väittää) globaalia teknokratiaa vastaan, taistelu koko maailman ja sen jokaisen asukkaan puolesta. Se, mitä William Wood sanoo Bigotista ja kumppaneista, voidaan sanoa suuremmassa mittakaavassa heidän globalistisista kollegoistaan tänä päivänä: “Kaiken kaikkiaan se oli yksi pahimmista historian tuntemista rosvojoukoista, jotka elivät Uuden Ranskan kurjuudessa. Ja kaikki heidän rikoksensa tehtiin virallisesti ja säädyllisesti” (55).

[28] Illustrated London News, 10. heinäkuuta 1927.

[29] Se on tietenkin suurten lääkeyhtiöiden voitto ja sinun tappiosi. Tällä hetkellä luonnollinen immuniteetti COVIDia vastaan on yli kymmenen kertaa tehokkaampi kuin keinotekoisesti aikaansaatu immuniteetti; tämän arvion mukaan kolmetoistakertainen. Pfizer on useammin kuin kerran joutunut maksamaan miljoonia tai jopa miljardeja vaarallisten tuotteiden vilpillisestä markkinoinnista, mutta mitä se merkitsee sen nykyisiä voittoja vastaan?

[30] The Abolition of Man -teoksen (1943) alkuluvussa Lewis huomauttaa, että erityisesti akateemisissa piireissä menetetään ne kyvyt ja sydämen tavat, jotka tekevät ihmisestä riittävän vahvan ollakseen vapaa: “Me koulutamme ihmisiä ilman sydäntä ja odotamme heiltä hyveellisyyttä ja yritteliäisyyttä. Nauramme kunnialle ja järkytymme, kun löydämme keskuudestamme pettureita. Me kastroimme ja kehotamme karitsoja olemaan hedelmällisiä” (12). Viittaan kuitenkin myös Till We Have Faces (1956) -romaaniin, jonka hän alun perin nimesi Bareface (Paljasnaama) ja jossa kuvataan siirtymistä naamioituneesta minästä, joka ei pysty tunnistamaan edes itseään, rehelliseen minään, joka kykenee tuntemaan sekä toisen että itsensä.  

[31] Augustinus, Jumalan valtio 8.23 (Suom. Heikki Koskenniemi; WSOY 2003).

[32] Emt. 7.35.

[33] Esimerkiksi tohtori Francis Christian Saskatchewanin yliopistosta tai Julie Ponesse Huronista tai Byram Bridle Guelphista; tai tarvittaessa jopa Münchenin Valkoisen Ruusun seurasta kansallissosialismin vastaisen taistelun synkkinä päivinä.