Kuka kontrolloi informaation levittämistä maailmanlaajuisesti? Kuka päättää, mikä on oikeaa ja mikä väärää informaatiota?

Vuodesta 2019 lähtien näihin kysymyksiin on ollut selkeä vastaus: Trusted News Initiative (TNI), länsimaisen maailman suurimpien mediakonsernien yhteenliittymä on asettanut tavoitteekseen torjua disinformaatiota ilmastonmuutoksesta ja “torjua haitallisen rokotedisinformaation leviämistä”.

Yhteenliittymään kuuluvat mm. AP, AFP, BBC, CBC/Radio Canada, European Broadcasting Union (EBU), Facebook, Financial Times, First Draft, Google/You Tube, The Hindu, Microsoft, Reuters ja Washington Post.

Tiedotuksen yhdensuuntaistuminen

Tiedotusvälineet on helppo saada omaksumaan virallinen kertomus Ukrainan sodasta, Gazan taisteluista, ilmastonmuutoksesta, sukupuolisuudesta tai koronasta, koska Bill Gates, George Soros ja Mark Zuckerberg omistavat niistä suuren osan. Omistajien ja mainostajien taloudelliset etunäkökohdat ovat tiedotusvälineille usein tärkeämpiä kuin totuudenmukaisen ja ihmisille tärkeän informaation välittäminen.

Länsimainen valtamedia toimii yhtenäistetysti:

”Enää ei ole epätavallista, että eri tiedotusvälineissä esiintyy kymmenkunta artikkelia täsmälleen samasta aiheesta samalla viikolla tai jopa samana päivänä. Itse asiassa tämä on nykyään sääntönä. Television puhuvat päät toistavat kaikki täsmälleen samoja väitteitä identtisellä sanamuodolla satoja kertoja päivien kuluessa. Samat kielelliset tabut, uudelleenmäärittelyt ja villitykset omaksutaan äkillisesti. Samat väitteet ehdottomasta totuudesta sekä moraalinen välttämättömyys ’paljastaa’ kaikkien vaihtoehtoisten näkemysten olevan ’väärää tietoa’. Kunnes siirrytään yhtäkkiä, samanaikaisesti ja täysin selittämättä johonkin toiseen ehdottoman totuuden versioon. Samanaikainen samojen vihollisten ja yleisöä uhkaavien kiireellisten uhkien tunnistaminen. Samat yksittäiset kohteet, jotka on valittu samanaikaisten iskujen kohteiksi. Samat pakkomielteisen hurmioituneen uutisoinnin kohteet. Ja samat yleisöä suuresti kiinnostavat aiheet jätetään salaperäisesti kokonaan huomiotta kaikissa tiedotusvälineissä, ikään kuin ylhäältä päin olisi virallisesti kielletty niiden olemassaolon tunnustaminen. Tämä kaikki on nykyään mediassa tavanomaista.” (Lyons 2023)

Valtamedioiden kyseenalaistaminen

Koska valtamedioiden omistus on näin keskittynyttä ja niiden poliittinen ohjaus kokonaisvaltaista, on hyvä aika ajoin kyseenalaistaa valtavirtamedioiden usein toistuvat viestit: on mahdollista tai jopa todennäköistä, että valtavirran tiedotus osin peittää todellisuuden harhaanjohtavilla mielikuvilla.

Tiedotus vetoaa ihmisen tarpeeseen kokea itsensä hyväksi. Hyveellisyyteen vedoten ihmisiä ohjataan luovuttamaan lisää vapauksia, valtaa, varallisuutta ja omaisuutta pienelle eliitille, joka omistaa tiedotusvälineet ja määrää valtavirran tiedotuksen sisällön.

Paisutetaanko pandemioiden, sotien ja ilmastonmuutoksen uhkaa keinotekoisesti, jotta niiden avulla voidaan toteuttaa planeetan historian suurinta omaisuuden kaappausta? Maatiloja, yrityksiä ja asunnonomistajia ajetaan konkurssiin ja niiden omaisuus myydään eniten tarjoavalle.

Ihmiset saatetaan tiukan valvonnan alaisiksi joko terveyspasseilla tai hivuttautumalla kohti digitaalista keskuspankkirahaa. Jättimäisen omaisuuden kaappauksen esitetään olevan etujemme mukaista.

Toisinajattelijoiden leimaaminen

Kaikki, jotka kyseenalaistavat tämän kehityskulun joutuvat leimatuiksi:

Kyseenalaistatko viralliset koronatoimet kuten yhteiskuntasulut, jotka kaksinkertaistivat maailman rikkaimpien ihmisten omaisuuden parissa vuodessa?

“Koronadenialisti”

Vaaditko loppua Ukrainan sodalle, jonka avulla sotateollisuus rikastuu ja Ukrainan julkista omaisuutta ja viljelysmaata siirretään BlackRockin omistukseen?

“Putinisti”

Kyseenalaistatko hiilineutraalisuustavoitteen, jonka vaatimat investoinnit ovat niin suuria (euroalueella 1,5 biljoona euroa vuodessa ja Suomessa 25 miljardia vuodessa), että muut tärkeät investoinnit jäävät tekemättä?

“Ilmastonmuutoksen kieltäjä”

Epäiletkö valtaapitävien ja rahapiirien ajavan omaa etuaan yhteisen edun nimissä?

“Salaliittoteoreetikko”

Koronasulkujen, hiilineutraalisuustavoitteiden ja sotien avulla varallisuutta ja julkisia varoja siirretään rikkaille samalla kun muu yhteiskunta joutuu elinkustannuskriisiin. Kyseessä on massiivinen omaisuuden kaappaus.

Lopputuloksena voi olla, että me rahvaan jäsenet jäämme syömään murusia eliitin pöydältä tai pöydän alta.

Tämän kaiken esitetään olevan “meidän parhaaksemme” ja palvelevan “turvallisuuttamme”.

Hyveeseen verhottu totalitarismi

Valheellinen hyveellisyys, jonka avulla tuotetaan joukkotottelevaisuutta ja sosiaalista kontrollia, on itsevaltaisen pelikirjan vanhin temppu. Kun totalitarismi saapuu, se tulee hyveeseen verhottuna.

Lähteet

Lyons, N. S. (2023) The China Convergence – by N.S. Lyons – The Upheaval (substack.com)

Puolimatka, Tapio (2024) Ihmisyys uhattuna: miten meistä tehdään uuden maailmanjärjestyksen kannattajia. Uusi kirja: Ihmisyys uhattuna • Tapio Puolimatka