Ylösnousseen seuraajina

Uusi kirja: Ylösnousseen seuraajina

Kristinuskon sanoman totuus lepää yhden historiallisen tosiasian, Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen varassa. Tässä kirjassa tarkastelen niitä perusteita, jotka todistavat tästä historiallisesta tosiasiasta ja analysoin Kristuksen ylösnousemuksen merkitystä yksityiselle ihmiselle ja koko kulttuurille.

Ote kirjan esipuheesta

Tässä kirjassa analysoin Jeesuksen ylösnousemuksen merkitystä ja sen historiallisia todisteita. Ylösnousemususko muokkaa kokonaisvaltaisesti elämää ja kulttuuria luomalla tietoisuuden jokaisen ihmisen ehdottomasta ihmisarvosta ja hänen tekojensa ikuisesta merkityksestä. Ylösnousemususkon voimakasta kulttuurista vaikutusta selittää osaltaan se, että Jeesuksen ylösnousemus on yksi kaikkein vahvimmin todistetuista historiallisista tosiasioista.

Kansainvälisesti tunnetun tutkijan N. T. Wrightin (2003: 709–710) mukaan Jeesuksen ylösnousemuksen historiallinen varmuus seuraa kahdesta tosiasiasta: Jeesuksen haudan havaittiin olevan tyhjä pian Jeesuksen kuoleman jälkeen ja opetuslapset kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen useassa eri yhteydessä ja saivat mahdollisuuden monin eri tavoin vakuuttua hänen nousseen ruumiillisesti kuolleista. Nämä tapahtumat ovat historiallisessa varmuudessaan verrattavissa siihen historialliseen varmuuteen, millä tiedämme keisari Augustuksen kuolleen vuonna 14 jKr. ja Rooman armeijan hävittäneen Jerusalemin kaupungin vuonna 70 jKr.

”Edustipa historioitsija mitä vakaumusta tahansa, hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tunnustaa sekä tyhjän haudan että Jeesuksen kohtaamisten olleen historiallisia tapahtumia kaikissa hahmottelemissamme merkityksissä: ne olivat todellisia ja merkityksellisiä tapahtumia, ne ovat historioitsijoiden tavallisesti käyttämässä merkityksessä todistettavia tapahtumia. Emme pysty tekemään selkoa varhaisesta kristinuskosta ilman niitä.” (Wright 2003: 709)

Ylösnousseen Jeesuksen kohtaaminen oli opetuslapsille niin mullistava tapahtuma, että he alkoivat kaikista vaaroista välittämättä julistaa sanomaa Ylösnousseesta sellaisella voimalla ja vaikutuksella, että syrjäisessä maankolkassa asuvien halveksittujen kalastajien, tullimiesten, orjien ja entisten prostituoitujen julistama ylösnousemussanoma ulotti muutamassa sadassa vuodessa vaikutuksensa Rooman valtakunnan johtoportaaseen ja muodosti Rooman valtakunnan luhistuttua perustan uudelle kukoistavalle eurooppalaiselle kulttuurille, joka lakkautti orjuuden, loi perustan demokratialle ja ihmisoikeuksille, sai aikaan luonnontieteen vallankumouksen ja tuotti korkeatasoista taidetta.

Kirjan sisällysluettelo

Ylösnousemus evankeliumin totuuden takeena

 • Jeesus nousi ruumiillisesti kuolleista
 • Sana ylösnousemus (anastasis) tarkoitti ruumiillista ylösnousemusta
 • Ylösnousemus synnytti kristillisen seurakunnan

Historialliset tosiasiat

 • Silminnäkijätodistajien merkitys
 • Epämiellyttäviä tosiasioita ei peitellä
 • Konkreettiset yksityiskohdat
 • Ylösnousemuskertomusten varhaisuus ja aitous
 • Erisnimien todistus
 • Opetusten muistaminen ja kirjaaminen
 • Jeesuksen ylösnousemuksen ainutlaatuisuus
 • Ylösnousemustapahtumien järjestys
 • Ylösnousemuksen fyysinen luonne

Ylösnoussut Messias Vanhassa testamentissa

 • Ylösnousemus todistaa Jeesuksen olevan Messias
 • Kaksi erilaista ylösnousemusta
 • Ylösnousemus kolmantena päivänä
 • Messiaan kuolema ja ylösnousemus Vanhassa testamentissa
 • Ylösnousemus tiedon lähteenä

Usko, tieto ja rakkaus

 • Tieto ja rakkaus
 • Usko Kristukseen on perususkomus
 • Tiedolliset kumoajat

Maailmansisäisen näkökulman ja ilmoitususkon ristiriita

 • Maailmansisäisyyteen suljettu kokemus
 • Naturalististen tulkintojen epäonnistuminen

Mielikuvitukseen perustuvat teoriat

 • Heitettiinkö Jeesus joukkohautaan?
 • Arvaustutkimuksen historia
 • Luova mielikuvitus korvaa historian

Gnostilaisuuden torjuminen

 • Uusgnostilainen teologia
 • Ylösnousemususkosta luopuneen ”kristillisyyden” onttous
 • Ylösnousemususkon jäljitelmä: Edistysusko
 • Transhumanismi ylösnousemususkon korvikkeena
 • Ihmisjumaloinnin eksyttävyys

Uusi käsitys ihmisen historiasta

 • Ylösnousemus takeena sovinnosta Jumalan kanssa
 • Ylösnousemus todisteena Jeesuksen kaikkivaltiudesta
 • Itseuhrautuvan elämän mielekkyys
 • Elämän uusi järjestys
 • Ihmiselämän eheyttäminen ja kirkastaminen
 • Ylösnousemustoivon tae

Aiheesta muualla

Kirjasta lisää tietoa kustantajan sivuilla