Kymmenen yhdysvaltalaista professoria ja ihmisoikeuksien puolustajaa on kirjeessään USA:n kansainväliselle uskonnonvapauskomissiolle (USCIRF) pyytänyt Bidenin hallitusta asettamaan pakotteita Suomen valtakunnansyyttäjää Raija Toiviaista vastaan. Pakotteiden asettamista vaaditaan, koska valtakunnansyyttäjä on syyllistynyt ”vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin” nostaessaan syytteet kansanedustaja Päivi Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa vastaan, jotka ovat ilmaisseet julkisesti kristillisen vakaumuksensa avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Kirjeen allekirjoittajat katsovat Toiviaisen syytetoimien rikkovan useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja -julistuksia ja olevan ”sortotoimenpiteitä”, koska ne ”pakottavat Suomen papit ja maallikkouskovaiset valitsemaan joko vankilan tai oman uskontonsa opetusten hylkäämisen”.

Kirjeen allekirjoittajat vaativat Bidenin hallintoa estämään valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista ja häntä näiden syytetoimien sisältämissä ihmisoikeusrikkomuksissa ja sortotoimissa auttavia syyttäjiä (ja heidän perheitään) saamasta Yhdysvaltain viisumia.

Kirjeen on allekirjoittanut mm. Harvardin yliopiston perustuslakioikeuden professori Adrian Vermeule, Harvardin yliopiston oikeustieteen emeritusprofessori Mary Ann Glendon, Yalen yliopiston uskontotieteen professori Carlos Eire, ja kolme Princetonin yliopiston professoria: politiikan professori John B. Londregan; matematiikan professori Serfiu Klainerman, ja oikeustieteen professori Robert P. George, joka toimi USA:n kansainvälisen uskonnonvapauskomission puheenjohtajana vuonna 2013.

Professori Georgelta sain luvan kääntää ja julkaista tämän kirjeen suomen kielellä. Kirjeen alkuperäinen englanninkielinen versio on luettavissa A Letter to the U.S. Commission on International Religious Freedom | RealClearPolitics.

Hyvä puheenjohtaja Bhargava, varapuheenjohtaja Perkins, ja komission jäsenet Bauer, Carr, Davie, Maenza, Moore, and Turkel:

Suomen valtakunnansyyttäjä on nostanut rikossyytteet, jotka pakottavat Suomen papit ja maallikkouskovaiset valitsemaan joko vankilan tai oman uskontonsa opetusten hylkäämisen.

Ensinnäkin, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on syyttänyt Päivi Räsästä, Suomen eduskunnan jäsentä ja entistä sisäministeriä, kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan käyttäen perusteena sitä, että Räsänen on rauhanomaisesti ilmaissut näkemyksensä avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Räsästä syytetään siitä, että hän vuonna 2004 kirjoitti Luther-säätiön julkaiseman kirjasen Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Kirjasessaan Räsänen perustelee, että kirkon tulisi pitää homoseksuaalisuuden harjoittamista synnillisenä juutalaisuuden Pyhien Kirjoitusten ja kristillisen Raamatun perusteella.

Toiseksi, valtakunnansyyttäjä on syyttänyt Suomen luterilaisen lähetyshiippakunnan piispaksi valittua Juhana Pohjolaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sen takia, että hän on julkaissut Räsäsen kirjasen.

Valtakunnansyyttäjän nostamat syytteet merkittävää lainsäätäjää sekä piispaa vastaan lähettävät selvän viestin jokaiselle suomalaiselle asemastaan riippumatta: kukaan, joka pitäytyy juutalaisuuden, kristinuskon, islamin ja useiden muiden uskontojen perinteisiin opetuksiin avioliitosta ja sukupuolimoraalista, ei ole turvassa valtion häirinnältä, jos he piispa Pohjolan ja kansanedustaja Räsäsen tavoin ilmaisevat moraaliset ja uskonnolliset vakaumuksensa.

Nämä syytetoimet ovat vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Ne rikkovat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklaa 18, Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen artiklaa 18, ja Euroopan Unionin perusoikeuskirjan artiklaa 10. Nuo sopimukset vahvistavat jokaisen ihmisen oikeuden ”uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen”, oikeuden ”tunnustaa omavalintaista uskontoa ja uskoa”, oikeuden “tunnustaa uskontoa tai vakaumusta”. Ne rikkovat myös useita säännöksiä julkilausumassa Julistus kaikkinaisen uskontoon ja elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta mukaan luettuna sen vahvistamaa oikeutta ”kirjoittaa, julkaista ja levittää asiaankuuluvia julkaisuja”, jotka ilmaisevat henkilön uskonnollisia vakaumuksia.

Näitä syytetoimia ei voida ymmärtää eurooppalaisten ”vihapuhelakien” tavanomaisiksi sovelluksiksi. Mikään kohtuullinen tai perusteltu tasapaino yleisen järjestyksen, kansalaisten tasa-arvon ja uskonnonvapauden välillä ei voi koskaan antaa tukea sille, että tällä tavalla tukahdutetaan oikeutta uskoa ja ilmaista omaa vakaumustaan. Nämä syytetoimet ovat suoranaisia sortotoimenpiteitä.

Ylläpitääkseen kansainvälisesti tunnustettuja oikeuksia sananvapauteen ja uskonnonvapauteen Yhdysvaltojen täytyy nyt vastata näihin väärinkäytöksiin Suomessa, aivan kuten se on äskettäin vastannut muihin uskonnonvapauden loukkauksiin länsimaiden ulkopuolella olevissa valtioissa.

Esimerkiksi vuonna 2020 Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriö nimesi Xiamenin julkisen turvallisuuspalvelun johtajan ihmisoikeuksien rikkojaksi käyttäen perusteena pykälää 7031(c) laissa nimeltä the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act vuodelta 2020, koska tämä oli osallistunut Falun gong -oppia harjoittavien pidättämiseen ja kuulusteluun heidän uskontonsa harjoittamisen takia. Vuosina 2020 ja 2021 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja ulkoasianministeriö nimesivät samalla tavalla useita kiinalaisia viranomaisia Xinjiangissa sen tähden, että he olivat osallistuneet uiguurimuslimien pidättämiseen. Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen asema eurooppalaisena virkamiehenä ei saa suojata häntä rangaistukselta hänen syyllistyessään väärinkäytöksiin perinteisiä kristittyjä kohtaan Suomessa.

Pyydämme siksi kunnioittaen, että USCIRF pyytää Yhdysvaltain ulkoministeriä Anthony Blinkenia nimeämään valtakunnansyyttäjä Toiviaisen pykälän 7031(c ) mukaisesti, pykälän, joka vaatii ulkoministeriä kieltämään viisumit virkamiehiltä (ja heidän perheenjäseniltään), jotka ovat osallistuneet “vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin”.

Pyydämme lisäksi, että USCIRF pyytää Yhdysvaltain valtionvarainministeriä Janet Yelleniä nimeämään valtakunnansyyttäjä Toiviaisen Global Magnitsky -lain ja siihen liittyvien asetusten mukaisesti. Presidentin asetus 13818 antaa valtionvarainministerille oikeuden nimetä ja asettaa taloudellisia sanktioita henkilöille, joiden on katsottu ”olevan vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista tai myötävaikuttaneen niihin, tai osallistuneen suoraan tai epäsuorasti niiden toteuttamiseen”. Valtakunnansyyttäjä Toiviainen ja kaikki häntä avustavat syyttäjät täyttävät selvästi tämän kuvauksen.

Lopuksi kiinnitämme huomiota siihen, etteivät näin vakavat ihmisoikeusrikkomukset koskaan vanhene. Jos USCIRF:n pyynnöt nimetä ja sanktioida valtakunnansyyttäjä Toiviaista ja hänen rikoskumppaneitaan lankeavat kuuroille korville, me pyydämme kunnioittaen, ettei USCIRF anna asian vain raueta. Pyydämme teitä jatkamaan hallituksemme painostamista käyttämään oikeudellista valtaansa ja täyttämään velvollisuutensa Yhdysvaltain lain mukaisesti auttaakseen ihmisoikeusrikkomusten uhreja, mukaan luettuna Päivi Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa. Pyydämme lisäksi USCIRF:ää ottamaan huomioon Suomen valtakunnansyyttäjän ihmisoikeusrikkomuksen maailman valtioiden uskonnonvapauden tilaa koskevassa vuosiraportissaan.

Peter Berkowitz
Ted and Dianne Taube Senior Fellow
Hoover Institution
Stanford University

Keegan Callanan
Associate Professor of Political Science
Middlebury College

Carlos Eire
T. L. Riggs Professor of History and Religious Studies
Yale University

Robert P. George
McCormick Professor of Jurisprudence
Director of the James Madison Program in American Ideals and Institutions
Princeton University

Mary Ann Glendon
Learned Hand Professor of Law Emerita
Harvard University

Sergiu Klainerman
Eugene Higgins Professor of Mathematics
Princeton University

John B. Londregan
Professor of Politics and International Affairs
Princeton University

Jacqueline C. Rivers
Lecturer in African & African-American Studies
Harvard University
Executive Director
Seymour Institute for Black Church and Policy Studies

David Rivkin
Partner
BakerHostetler
Washington, DC

Adrian Vermeule
Ralph S. Tyler, Jr. Professor of Constitutional Law
Harvard University