Suomessa on käynnistetty valmistelut rokotepassin käyttöönottoa varten. Aiheesta käyty julkinen keskustelu on kuitenkin ollut niukkaa.

Viitteitä rokotepassin ongelmallisuudesta saamme tarkastelemalla Britannian kristittyjen kannanottoa asiaan. Huhtikuussa 2021 joukko kristittyjä johtajia Britanniassa julkaisi avoimen kirjeen pääministeri Boris Johnsonille varoittaen rokotepassin kielteisistä vaikutuksista demokraattiseen yhteiskuntaan. Kirjeen on allekirjoittanut 1533 johtajaa eri kirkkokunnista ja kristillisistä järjestöistä.

Rokotepassit merkitsevät epäeettistä pakottamista

Allekirjoittajat pitävät rokotepassiin käyttöönottoa epäeettisenä pakottamisena. Jokaisella pitäisi olla oikeus tehdä rokotepäätös kuten muutkin terveydenhoitoonsa liittyvät päätöksensä, informoidun suostumuksen pohjalta tietoisina rokotteen haitoista ja hyödyistä ja erilaisista hoitovaihtoehdoista.

Ihmisillä voi olla erilaisia syitä olla ottamatta tällä hetkellä saatavilla olevia rokotteita, ”mukaan lukien joillekin kristityille vakavat omatuntoon liittyvät asiat, jotka liittyvät rokotteen valmistuksen tai testaamisen etiikkaan”.

Rokotepasseille ei ole terveydellisiä perusteita

Kirjoittajat eivät pidä perusteltuna asettaa koronarokotuksen saamista kriteeriksi osallistumiselle erilaisiin tapahtumiin. ”Jos rokotteet ehkäisevät tehokkaasti vakavan sairauden, kuten tähän asti toteutetut tutkimukset näyttäisivät osoittavan, rokotetuilla on jo suoja; muiden ihmisten rokottaminen ei hyödytä heitä. Lisäksi, koska rokotteet eivät sinänsä estä tartuntaa, jopa rokotettu henkilö voisi teoriassa olla viruksen kantaja ja levittää sitä eteenpäin. Niinpä on väärin luokitella ihminen ’turvalliseksi henkilöksi, joka ei levitä tautia’ sillä perusteella, että hän on immuuni taudille.”

Tätä Britannian kristittyjen johtajien kantaa näyttäisi tukevan Yhdysvaltain tautikeskuksen äskettäinen raportti, jonka mukaan rokotetut ihmiset, joilla on todettu deltavariantti, kantavat nenässä ja kurkussa yhtä paljon viruksia kuin rokottamattomat.

Rokotettujen on arveltu voivan sairastua ja levittää virusta erityisesti, kun rokotteen teho alkaa hiipua. Pfizerin toimitusjohtajan Albert Bourlan mukaan rokotteen vaikutus hiipuu noin 6 % kahdessa kuukaudessa, joten 4-6 kuukautta toisen rokotuksen jälkeen suoja on noin 84 %.

Israelissa, joka ensimmäisenä toteutti väestön laajamittaisen rokotuksen, on havaittu rokotettujen immuunivasteen heikentyneen ja kymmenille tuhansille ihmisille on jo annettu kolmas rokote. Osalla rokottamattomista on puolestaan luontaisesti kehittynyt immuniteetti tautia vastaan. Niinpä sekä rokotetut että rokottamattomat yksilöt ovat kukin erilaisessa tilassa immuunivasteensa osalta riippuen yhtäältä luontaisesta immuunivasteesta ja toisaalta rokotusajankohdasta.

Näin ollen väestöä ei voida rokotteen perusteella järkevästi jakaa kahteen luokkaan, joista toinen levittää ja toinen ei levitä tautia. Kaikki voivat olla taudin kantajia ja sen levittäjiä.

Rokotepassit johtavat lääketieteelliseen apartheidiin

Kristityt johtajat pitävät rokotepassien käyttöönottoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden loukkauksina. ”Vaarana on luoda kaksitasoinen yhteiskunta, lääketieteellinen apartheid, jossa rokotuksista kieltäytyvien ihmisten alaluokka suljetaan ulos merkittäviltä julkisen elämän alueilta.”

Kirjoittajat pelkäävät myös, että rokotepassien käyttöönotto johtaisi ennen pitkää järjestelmään, jossa passia laajennettaisiin koskemaan muita hoitomuotoja ja ehkä jopa kokonaan muita asioita.

”Tällaisella järjestelmällä on potentiaalinen riski johtaa liberaalin demokratian loppuun sellaisena kuin sen tunnemme, ja luoda valvontavaltio, jossa hallitus käyttää tekniikkaa hallitsemaan tiettyjä kansalaisten elämänalueita. Tämä on sellaisenaan yksi vaarallisimmista poliittisista ehdotuksista, joita on koskaan tehty Britannian politiikan historiassa.”

Kristillinen seurakunta on avoin kaikille terveysstatuksesta riippumatta

Kristityt johtajat toteavat lopuksi, etteivät kristilliset seurakunnat voi missään tilanteessa sulkea oveaan niiltä, joilla ei ole rokotepassia, negatiivista testitodistusta tai muuta ”terveystodistusta”. Jos Kristuksen seurakunta sulkisi ulkopuolelle ihmiset, joita valtio pitää yhteiskunnan kannalta epätoivottavina, se näin tehdessään kieltäisi evankeliumin totuuden.

”Saarnaamamme sanoma on Jumalan antama ja osoitettu kaikille ihmisille, eikä se koostu muusta kuin Kristuksessa Jeesuksessa tarjotusta ilmaisesta armon lahjasta; yleisestä kutsusta parannukseen ja uskosta Häneen. Olisi Kristuksen ja hänen evankeliuminsa perustavanlaatuista pettämistä estää ihmisiä kuulemasta tätä elämää antavaa sanomaa ja vastaanottamasta elämää antavaa palvelusta. Vilpittömät kristilliset kirkot ja järjestöt eivät voisi näin toimia, ja kristittyinä johtajina meidän olisi pakko vastustaa voimakkaasti tällaista parlamentin säätämää lakia.”

Lähteet