David Bell 10. kesäkuuta 2024

59-vuotias mies kuoli valitettavasti Meksikossa huhtikuun lopulla. Koska hän oli ollut viikkoja vuoteen omana ja kärsi tyypin 2 diabeteksesta ja kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta, hänellä oli suuri riski saada hengitystievirustartunta.

Asiasta tuli uutisarvoinen, ja tuhansia kilometrejä kaukana sijaitseva Maailman terveysjärjestö antoi jopa tiedotusvälineille lausunnon, koska viimeaikaiset edistysaskeleet geneettisessä sekvensoinnissa mahdollistivat A-tyypin (H5N2) influenssaviruksen – lintuinfluenssatyypin – esiintymisen todentamisen yhdessä kliinisessä näytteessä kuukautta myöhemmin. WHO:n kaukana toimivien byrokraattien väittäessä, että kuolleisuus johtui viruksesta, Meksikon terveysministerin ilmoitetaan todenneen, että kuoleman aiheutti krooninen sairaus.

Syystä riippumatta kuolemantapaukset ovat tragedia perheelle ja ystäville. Tämä kuolemantapaus nousi maailmanlaajuisiin uutisiin pelkästään diagnostiikkateknologian kehittymisen ansiosta. WHO, tiedotusvälineet ja kasvava pandemia-ala olivat odottaneet tätä väistämätöntä tapahtumaa, testausta ja seulontaa, sillä se on ratkaisevan tärkeää ihmiskunnan historian ehkä suurimmalle liiketoimintakaavalle. Jaettavana on satoja miljardeja ja on tahtoa ja keinoja ottaa ne omaksi. Meidän kaikkien on ymmärrettävä, miksi ja mitä seuraavaksi on tarkoitus tapahtua.

Korona ja kansanterveyden uudelleenjärjestelyt

Covid-19 on osoittanut, että viruksen toimintakyvyn kehittäminen on liiketaloudellisesti kannattavaa. Näyttää yhä todennäköisemmältä, että geneettisellä kikkailulla onnistuttiin todella siirtämään lepakon koronavirus ihmisiin, missä se on helpommin hyödynnettävissä (sairaista lepakoista tai niiden pelosta ei ole hyötyä). Tärkeää on, että huolimatta siitä seuranneesta laajasta taloudellisesta ja terveydellisestä katastrofista ohjelman takana olevat tahot jatkavat pitkälti samaa työtä, eikä heitä aseteta siitä vastuuseen. Voitot ovat valtavia eikä todellisia riskejä ole juurikaan tai ei lainkaan.

Koronaepidemia kuitenkin osoitti, että taloudellisia ja poliittisia voittoja voidaan saavuttaa riippumatta tautiepidemian vakavuudesta. Kuten Klaus Schwab ja Thierry Malleret totesivat vuoden 2020 puolivälissä kirjassaan Covid-19: The Great Reset, Covid-19:n avulla onnistuttiin kumoamaan toisen maailmansodan jälkeiset demokratian ja ihmisoikeuksien käsitteet ja palauttamaan yhteiskunta yritysten hallintaan (“sidosryhmäkapitalismi”), vaikka itse sairaus oli useimmilla ihmisillä lievä.

Koronapandemiasta hyötyvät tahot kuten tiedotusvälineet, hallitukset ja yritysmaailma tarvitsevat yhteisen kertomuksen. Vaikka termi “Great Reset” (suuri uudelleenkäynnistys) on ilmeisesti hylätty epäsuosittuna, Maailman talousfoorumin (WEF) julkilausuttu aikomus tunkeutua hallituksiin ja muuttaa yhteiskuntaa jäsentensä eduksi on edelleen voimassa.

Yhteiskunnalliseen muutokseen ei tarvita tuhoisia kuolemantapauksia, vaan ainoastaan kuolemantapausten pelkoa. Tarvitaan testi, visuaalisia keinoja, kuten maskeja ja ympyröitä jalkakäytävällä, epäitsenäisiä tiedotusvälineitä sekä tutkimus- ja terveydenhuoltolaitosta, jonka uramahdollisuudet riippuvat vaatimusten noudattamisesta. Luonnon valtavan virusvarianttimeren valvonnan tehostaminen on juuri vahvistettu virallisesti hyväksymällä muutoksia vuoden 2005 kansainvälisiin terveyssääntöihin Genevessä Maailman terveyskokouksessa (WHA). Riippumatta riskien todellisuudesta tai vaadittavasta suhteettoman suuresta julkisesta rahoituksesta maailma löytää paljon lisää potentiaalisia uhkia, ja se on rakentamassa kokonaista lääketeollisuutta, joka varmistaa, että ne muuttuvat yritysten voitoiksi.

Influenssan tarjoama mahdollisuus

Lintuinfluenssaa on esiintynyt ehkä yhtä kauan kuin lintuja (eli se oli todennäköisesti dinosaurusten tauti liitukaudella). Ihminen on elänyt sen rinnalla yli 200 000 vuotta ja kädellisten esi-isät paljon kauemmin. Lintuinfluenssavirukset kuuluvat influenssavirusten perheeseen, jossa tapahtuu säännöllisesti mutaatioita ja rekombinaatioita (jopa eri lajeja tavallisesti infektoivien virusten perimän sekoittumista), minkä vuoksi ne vaikuttavat immuunijärjestelmämme kannalta suhteellisen uusilta. Tämä tekee niistä haitallisempia ja johtaa lähes joka vuosi uuteen influenssaepidemian puhkeamiseen, sillä edellisen influenssan (tai aikaisemman influenssarokotteen) aiheuttama immuniteettimme vaikuttaa seuraavaan influenssaan vain osittain.

Joskus rekombinaatio mahdollistaa sen, että influenssavirus, joka on enimmäkseen rajoittunut muihin eläimiin, kuten lintuihin, leviää laajemmalle, jolloin se voi tarttua muihin lajeihin, kuten ihmisiin. Tämä on samankaltaista kuin mitä tutkijat joskus yrittävät simuloida laboratoriossa “gain-of-function” -tutkimuksen avulla, kuten muokkaamalla lepakoiden koronaviruksia niin, että niistä tulee ihmiselle patogeenisia.

Ihmiset ovat aina eläneet hyvin lähellä influenssaviruksia kantavia eläimiä ja syöneet niitä. Viimeisin merkittävä influenssan leviäminen linnuista ihmisiin oli espanjantaudin pandemia vuosina 1918-19. Siihen kuoli ehkä 20-40 miljoonaa ihmistä, mikä johtui todennäköisesti toissijaisesta bakteeriperäisestä keuhkokuumeesta, koska nykyaikaisia antibiootteja ei ollut olemassa. Sadan vuoden aikana tämänkaltainen tapahtuma ei ole toistunut, ja nykyaikaisten antibioottien ja lääketieteellisen hoidon ansiosta espanjantaudin aiheuttaman kuolleisuuden pitäisi nyt olla paljon pienempi.

Miksi siis lintuinfluenssaa koskeva nykyinen hysteria on vallalla ja miksi tiedotusvälineet edistävät tarinoita, joiden mukaan sen aiheuttama kuolleisuus voi olla huomattavasti suurempi kuin espanjantaudissa tai missään muussa influenssaepidemiassa ihmiskunnan historiassa? Vastaus on esitetty luultavasti jo aiemmin tässä artikkelissa. Syynä on erittäin varakas yritys- ja rahoitussektori, jolla on vaikutusvaltaa hallituksiin ja tiedotusvälineisiin ja joka tietää ja on osoittanut, että varallisuutta voidaan keskittää satojen miljardien dollarien arvosta viruksen aiheuttaman pelon avulla.

Nyt on olemassa nopeasti kasvava armeija virologeja, “virustenmetsästäjiä”, kansanterveysbyrokraatteja ja mallintajia, joiden ainoa syy rahoituksen saamiseen on uusien virusvarianttien löytäminen ja julkistaminen. Meillä on kansainvälisiä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja levittää rokotuksia uusien virusten ilmaantuessa ja niitä tuetaan veronmaksajien rahoilla. Meillä on myös pandemiasopimusluonnos, jonka hyväksymistä Maailman terveyskokous (WHA) on juuri lykännyt ja jonka tarkoituksena on lisätä entisestään julkista rahoitusta tälle pyrkimykselle. Lääketeollisuuden näkökulmasta pelko ja kiireellisyys edistäisivät sopimusluonnoksen nopeaa hyväksymistä lähikuukausina.

Lintuinfluenssan torjunta

Lintuinfluenssapandemian julistaminen näyttää siis lähes väistämättömältä. Syynä voi olla halu edistää käynnissä olevaa gain-of-function -tutkimusta (virusten toimintakyvyn parantamistutkimusta), josta voi seurata laboratoriovuotoja ja viruksen luonnollista siirtymistä ihmisiin. Tämä väistämättömyys ei johdu niinkään siitä, että itse tauti olisi todellinen ja eksistentiaalinen uhka, vaan pikemminkin siitä, että jo ennen koronaa ja sen kautta syntynyt teollisuus – rahoitus-, lääke-, media- ja kansanterveyskompleksi tarvitsee sitä. Virus on todellinen. Uhka voidaan myös saada näyttämään eksistentiaaliselta. Todennäköisesti se etenee jotakuinkin alla olevan skenaarion tapaan.

Raaka-aineista ja maataloustuotteista voidaan löytää viruksen perimän jälkiä ja jopa kokonaisia viruksia. Näiden ja (linnuista tai ihmisistä peräisin olevan viruksen saastuttaman) jäteveden testaaminen on jo käynnissä, ja se osoittaa tämän. Maidosta on jo löydetty viruksen genomia, luultavasti siksi, että me etsimme sitä – viruksen genomia on luultavasti ollut maidossa usein myös aiemmin ilman että sitä huomattiin.

Kun laajamittaisesti testataan työntekijöitä kanatiloilla ja karjatiloilla (esim. lypsykarjatiloilla), löydetään ihmisiä, joiden testi on positiivinen. Biologia on hyvin vaihteleva, ja jotkut ihmiset saavat lyhytaikaisia lieviä infektioita. Muutamat sairastuvat vakavasti ja kuolevat jonkin immuunivajeen tai esimerkiksi erittäin suuren tartunta-annoksen vuoksi. Aikaisemmin tällaiset infektiot on luokiteltu harvinaiseksi keuhkokuumeeksi, jonka syy on tuntematon, mutta nyt ne voidaan varmuudella luokitella lintuinfluenssaksi, ja tiedotusvälineet käyttävät niitä erittäin tehokkaasti katsojamäärien kasvattamiseen. Kansanterveysyhteisössä nämä tapaukset edistävät tutkimusrahoitusta ja ovat erittäin tärkeitä.

Joukkotappaminen (teurastus) kanatiloilla. Tämä ei pysäytä leviämistä, koska leviäminen tapahtuu pääasiassa luonnonvaraisten lintulajien kautta. Se voisi teoriassa suojella työntekijöitä siltä vähäiseltä riskiltä (mutta ei nollariskiltä), johon he joutuvat. Tärkeää on, että siitä tulee uutinen ja se edistää käsitystä siitä, että jotain todella pahaa on tekeillä. Ne, jotka määräävät kanojen joukkoteurastukset, eivät kärsi niistä, ja veronmaksajat korvaavat menetykset teollisille kananlihantuottajille, ja veronmaksajat myös maksavat enemmän munista ja kananlihasta. Ilman valvontaa monet kanat olisivat kuolleet tautiepidemiassa, kun taas osa olisi jäänyt henkiin.

Toissijaisten isäntien, kuten karjan, joukkotappaminen. Jälleen pieni riski ihmisille. Karjalaumat on myös suhteellisen helppo eristää, kunnes taudinpurkaus on ohi. Eläinten tuhoaminen luo kuitenkin julkisuutta ja vaikutelman dynaamisesta, epätoivoisesta reagoinnista, mikä on tärkeää, koska se luo mielikuvan siitä, että kansanterveyssektori yrittää kiireesti pelastaa väestöä. Se tukee myös liikettä, joka väittää, että lihantuotanto olisi korvattava pitkälle jalostetuilla tehdasvalmisteisilla vaihtoehtoisilla elintarvikkeilla, jotka kamppailevat markkinaosuudesta. Valelihateollisuutta tukevat jotkin samoista suurista sijoittajista kuin lääketeollisuutta, jotka ovat hyvin äänekkäitä pandemia-agendan puolestapuhujia.

Mallinnus, joka osoittaa mahdollisen joukkokuoleman väestön keskuudessa. Suurimpia mallintamisryhmiä (esim. Imperial College London, Washingtonin yliopisto, Gates-säätiö) rahoittavat tahot, jotka ovat sijoittaneet lääkejätteihin ja hyötyneet suuresti Covid-19:stä. Mallintekijät suosivat tuloksia, jotka hyödyttävät sponsoreita, mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että Covid-19:n aikana painotettiin pahimpia mahdollisia ja erittäin epärealistisia seuraamuksia.

Vaatimus takapihan kanojen joukkorokotuksista (tai tappamisesta) yhteisön turvallisuuden takaamiseksi. “Suuremman hyvän” käsite on suosituin fasismin taustalla olevista käsitteistä, ja sitä voidaan käyttää laajan hyväksynnän varmistamiseen, ja rangaistuksena on sääntöjen rikkojien mustamaalaaminen. Justin Trudeaun kaltaiset poliitikot käyttivät tätä laajalti eristääkseen ja mustamaalatakseen niitä, jotka halusivat arvioida koronarokotteiden haittoja ja hyötyjä tai jotka kannattivat kehollisen itsemääräämisoikeuden käsitettä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa otettiin hiljattain käyttöön vaatimus rekisteröidä kaikki takapihan kanat tämän prosessin helpottamiseksi.

Vaatimus jokaisen maatilan tai takapihan kanojen omistajien rokottamisesta. Tätä perustellaan heidän naapureidensa ja yhteisöjensä suojelun lisäämisellä. Rokotuksesta kieltäytyvien väitetään “vaarantavan koko yhteisönsä, erityisesti kaikkein haavoittuvimmat”. Tämä viesti, vaikka se olisikin irrallaan asiayhteydestä ja todellisuudesta, on hyvin voimakas, ja tiedotusvälineet osoittivat korona-aikana, kuinka halukkaita ne ovat käyttämään hyväkseen tällaista jakoa ja syntipukkien tekemistä.

Yhteiskuntasulkuja, koulujen sulkemisia, pienten työpaikkojen sulkemisia. Kuten korona-aikana nämä toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa niihin, joilla ei ole vaikutusvaltaa Maailman talousfoorumissa ja vastaavilla foorumeilla. Yhteisöissä ja jopa kiireisillä teho-osastoilla tapahtuu joitakin kuolemantapauksia influenssan tai muiden syiden vuoksi, ja tätä korostetaan epätavallisena (mitä se ei tietenkään ole), jotta voidaan edistää tarvetta “kaikkien vetää yhtä köyttä ja voittaa uhka”. Tätä viestiä on vaikea torjua, sillä pinnallisella tasolla tällaiset fasistiset väitteet suuremmasta hyvästä vaikeuttavat yksilön valinnanvapauden tukemista, joka on vapaiden yhteiskuntien perusedellytys.

Koko väestön laajuiset joukkorokotukset. Joukkorokotuksia voidaan mainostaa epämukavina mutta välttämättöminä, koska ne ovat yhteisön turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Vaikka ihmiset saattavat vastustaa tällaisia pyrkimyksiä, koska koronarokotusten haitat tunnustetaan laajemmin, lintuinfluenssaa pidetään jo nyt potentiaalisesti paljon pahempana. Rokotetta markkinoidaan keinona saada vapaudet takaisin, pakottamisen muotona, joka oli aikoinaan vastenmielinen kansanterveystyössä mutta on nyt valtavirtaa. Kun panoksena on satojen miljardien lääkemyynti, joukkorokotuksiin painostamista on erittäin vaikea pysäyttää. Mainontaan, poliittiseen sponsorointiin ja propagandaan käytetyt miljardit ovat kirjaimellisesti vähäisiä liiketoimintakuluja.

Edellä mainittujen vaiheiden järjestys ja painotus voivat vaihdella. Mikään näistä vaiheista ei pysäytä lintuinfluenssaa. Se leviää luonnonvaraisten lintulajien välityksellä. Toisinaan se leviää ihmisiin. Hyvin satunnaisesti ne aiheuttavat merkittävän epidemian. Espanjantauti oli ikävä esimerkki, mutta elämä palasi nopeasti normaaliksi.

Mielikuvien ja käsitysten hallinta

Espanjantaudin jälkeen kuluneen vuosisadan aikana influenssatapaukset ovat jatkuneet luonnollisesti ilman, että ihmisten käyttäytyminen olisi juurikaan muuttunut, mutta pelko on lisääntynyt tasaisesti. Vuosien 1968-69 Hongkongin influenssa sivuutettiin harmina, eikä se pysäyttänyt edes Woodstockia. SARS-epidemia vuonna 2003 (koronavirus, ei influenssa) aiheutti laajaa pelkoa, mutta se tappoi yhteensä saman verran ihmisiä kuin kuolee 8 tunnin välein tuberkuloosiin. Vuoden 2009 sikainfluenssaepidemia, joka tappoi vähemmän ihmisiä kuin normaali kausi-influenssa, aiheutti kansainvälisen kriisin. Vaikka pandemiat ovatkin todellisia, kyse on lähinnä mielikuvista ja käsityksistä. Tämä pätee myös reagointiin.

Pandemia-ala on tullut paljon paremmaksi ja järjestelmällisemmäksi käsitysten hallinnassa. Tämän varaan rakentui hallituksen “tuuppaus-yksiköiden” (“nudge-units”) käyttäytymispsykologia korona-aikana. Tavoitteena ei ollut laskennallinen yleinen hyvä, vaan tietynlaisen yleisen käyttäytymisen edistäminen kapeasti määritellyn uhan torjumiseksi. Tämä on nyt käynnissä lintuinfluenssan osalta. Suuri osa väestöstä noudattaa yhä tiukempia toimenpiteitä, ei siksi, että heille olisi esitetty täsmällistä tietoa, jonka perusteella he voisivat tehdä järkeviä valintoja, vaan siksi, että heitä on huijattu tai pakotettu käyttäytymiseen, jota he eivät normaalisti noudattaisi. He hyväksyvät rajoitukset ja toimenpiteet, joita he normaalisti vastustaisivat.

Ellei laajempi yhteiskunta saa asialistaa takaisin hallintaansa, lääketeollisuus ja sen sijoittajat tekevät lintuinfluenssalla tappavaa tulosta. Tuloksesta tulee vähintään yhtä suuri kuin mitä onnistuttiin saavuttamaan koronan avulla. Sillä on myös tärkeä rooli pandemiatoimialan rakentamisessa edelleen, mikä oikeuttaa WHO:n lykkäämän pandemiasopimuksen loppuunsaattamisen. Se on elintärkeä hammasratas suuressa uudelleenkäynnistyksessä.

Epidemioita esiintyy, ja meidän on seurattava niitä ja valmistauduttava niihin. Olemme kuitenkin sallineet sellaisen järjestelmän kehittymisen, jossa epidemiat ovat lähes ainoa asia, jolla on merkitystä. Käsitykset riskeistä ja niistä johtuva rahoitus ovat muuttuneet täysin suhteettomiksi todellisuuteen nähden. Tähän johtavat vääristyneet kannustimet ovat ilmeisiä, samoin kuin haitat. Korona-aikana sovelletun toimintaohjelman seurauksena maailmasta tulee yhä epätasa-arvoisempi, köyhtyneempi ja sairaampi. Pelko edistää taloudellista voittoa paremmin kuin rauhallisuus ja asiayhteys. Meidän tehtävämme on pysyä rauhallisina ja pysyä tietoisina asiayhteydestä. Näitä asenteita ei kukaan meille mainosta.

David Bell
David Bell, Brownstone-instituutin vanhempi tutkija, on kansanterveyslääkäri ja globaalin terveydenhuollon biotekniikkakonsultti. Hän on työskennellyt aiemmin Maailman terveysjärjestön (WHO) lääkärinä ja tutkijana, malariaa ja kuumeisia tauteja koskevan ohjelman johtajana Foundation for Innovative New Diagnostics -säätiössä (FIND) Genevessä, Sveitsissä, ja globaalien terveysteknologioiden johtajana Intellectual Ventures Global Good Fund -rahastossa Bellevue’ssa, WA:ssa, Yhdysvalloissa.