Sukupuoli muutoksessa on Tapio Puolimatkan kirjoittama kirja, joka analysoi sukupuoli-käsitettä ja sen muutoksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Sukupuolikäsitteen muutos on saanut monet aikamme nuoret omaksumaan ajatuksen, että he ovat syntyneet sukupuoleltaan väärään kehoon ja tarvitsevat sukupuolenkorjaushoitoja voidakseen elää aidosti sisäisen olemuksensa ehdoilla.

Sukupuoli muutoksessa

Usko sukupuolen vaihdettavuuteen vaikuttaa kulttuuriin myös laajemmin, koska se murentaa pohjan elinikäisen ja puolisouskollisen avioliiton pohjana olevilta seksuaalinormeilta. Minkälaisista perususkomuksista tällainen ajattelutapa nousee? Onko se älyllisesti perusteltavissa? Onko olemassa lapsia, jotka ovat syntyneet sukupuoleltaan väärään kehoon? Miten vanhempien tulisi suhtautua lastensa sukupuoliahdistukseen?

Tässä kirjassa Tapio Puolimatka pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin.

Kirjan voi tilata: Sukupuoli muutoksessa