Suomen evankelisluterilaisen kansankirkon vahvuutena on suvaitsevuus. Esimerkiksi vammaiset saavat kirkossa hyvin rakkaudellista kohtelua. Vammainen lapsi pääsee osallistumaan Herran pyhään ehtoolliseen omien rajoitustensa ehdoilla. Tästä suuri kiitos kirkolle.

Vahvuuksista voi kuitenkin tulla heikkouksia, jos niitä sovelletaan väärällä tavalla. Äskettäisessä Kanavan puheenvuorossaan emeritusarkkipiispa John Vikström katsoi homoseksuaalisten ihmisten kunnioittamisen edellyttävän kristillisestä avioliittokäsityksestä luopumista.

Kuitenkin Jeesus opetti selvästi, että avioliitto on naisen ja miehen välinen. Ja siihen on syynsä: Ainoastaan naisen ja miehen avioliitto suojaa lapsen oikeutta tuntea biologinen isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan. Samaa sukupuolta olevien perheessä lapsi on aina erotettu joko biologisesta isästään tai äidistään.

Naisen ja miehen toisiaan täydentävyyden varaan rakentuva avioliitto suojelee myös seksuaalivähemmistöjen perustavia ihmisoikeuksia, koska kaikki seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat elämänsä alussa pieniä lapsia, jotka tarvitsevat isää ja äitiä.

Maailmankuulu teologi Wolfhart Pannenberg varoitti kirkkoa samaistamasta homoseksuaalisia suhteita avioliittoon:

”Tässä menevät kristilliset kirkon rajat, joissa se tietää olevansa sidottu Raamatun auktoriteettiin. Niiden, jotka kehottavat kirkkoa vaihtamaan opetustaan tässä asiassa, pitää tietää, että he ajavat kirkon hajaannusta. Jos kirkko antaa työntää itsensä siihen pisteeseen, jossa se lopettaa kohtelemasta homoseksuaalisuuden harjoittamista irrottautumisena Raamatun normista ja tunnustaa parisuhteiden kaltaiset homoseksuaaliset liitot avioliitoiksi, niin sellainen kirkko ei enää seiso raamatullisella perustalla, vaan Raamatun yksiselitteistä todistusta vastaan. Kirkko, joka ottaa tämän askeleen, lakkaa olemasta yksi, pyhä, yhteinen ja apostolinen kirkko.”

Pannenberg kiinnittää huomiota siihen, ettei avioliittokysymys ole sivuasia Raamatussa.

”Homoseksuaalista käyttäytymistä vastaan puhuvat tekstin eivät ole marginaalisia mielipiteitä, jotka voisi ohittaa tekemättä samalla vahinkoa koko kristilliselle todistukselle. Lisäksi Raamatun todistusta homoseksuaalisuudesta ei voida vesittää oman aikansa kulttuurin ilmaukseksi, joka on vanhentunut. Raamatun todistus asettuu alusta alkaen selkeästi vastustamaan kulttuuriympäristönsä perusoletuksia Israelin Jumalan uskon nimissä, joka on luomisessa antanut miehelle ja naiselle erityisen identiteetin.”

Aiheesta tarkemmin:

Kurjenmäki, Ilkka (2021) “Avioliiton muuttumisen lyhyt historia – miten sukupuolineutraali aatemaailma valloitti avioliiton ja syrjäytti perinteen.” Perusta 1/2021. www.perustalehti.fi

Pannenberg, Wolfhart (1996) Should We Support Gay Marriage? www.teleios.com.br

Puolimatka, Tapio (2021) Laittomuuden salainen vaikutus. Perussanoma. perussanoma.fi